Lähihoitaja, os.5 / Närvårdare, avd. 5 (Loviisa/Lovisa)

Hakuaika päättyy  28.5.2024 12:00

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee kahta LÄHIHOITAJAA määräaikaisiin tehtäviin. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Toinen määräaikaisuus on 3.11.2024 asti ja toinen 31.12.2024 asti. Tehtävät sijoittuvat Osasto 5 Loviisaan.

Osasto 5 on 25-paikkainen sairaalaosasto. Sairaalan osastolla hoidamme akuuttipotilaita, kuten erilaisia infektioita sairastavia potilaita, kuntoutus- ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon siirtyviä potilaita sekä palliatiivista hoitoa tarvitsevia potilaita. Hoitotyötä tehdään moniammatillisissa hyvin toimivissa tiimeissä potilaidemme ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioittaen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn, mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen sekä mukavan työyhteisön tuen. Henkilökuntamme on osaavaa ja hyvin kokenutta. Rohkaisemme henkilökuntaamme käymään lisäkoulutuksissa. Henkilöstöetuina saat E-passin liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun. Työterveyspalvelut ovat Mehiläisessä. Tehtävä oikeuttaa sitouttamisrahaan, joka otettu hyvinvointialueella käyttöön.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, vastuullisuutta, organisointikykyä sekä asiakaslähtöistä työotetta. Arvostamme kuntouttavaa työotetta. Odotamme sinun olevan aktiivinen, oma-aloitteinen ja aidosti kiinnostunut potilaiden hoidosta. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat kokonaisuuksia ja haluat kehittää osaamistasi.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai aikaisempi perushoitajatutkinto sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Edellytämme yhden kotimaisen kielen hyvät suulliset ja kirjalliset taidot sekä toisen kotimaisen kielen riittävät suulliset taidot. Kokemus kuntouttavasta hoitotyöstä ja työkokemus sairaalaosastolta katsotaan eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveysalan työehtosopimuksen (Sote-sopimus) mukaan, ja tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Työ on kolmevuorotyötä, myös viikonloppuisin. Tehtäväkohtainen palkka on 2483,53 €/kk. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja.

Pyydämme jättämään hakemukset 28.5.2024 klo 12 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisessa haastattelussa. Jätäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, sillä aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Maarit Raatikainen maarit.raatikainen@itauusimaa.fi tai 040 561 9649.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee n. 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Östra Nylands välfärdsområde söker två NÄRVÅRDARE till tidsbundna uppgifter. Den andra tar slut 3.11.2024 och den andra 31.12.2024. Uppgifterna är förlagda vid avdelning 5 i Lovisa.

Avdelning 5 har 25 patientplatser. På sjukhusets avdelning sköter vi akuta patienter som till exempel patienter med olika infektionssjukdomar, patienter som överflyttats från rehabiliterande- och specialsjukvården samt patienter som behöver palliativ vård. Vårdarbetet görs i fungerande och multiprofessionella team med respekt för patientens människovärde och rättigheter.

Vi erbjuder dig ett intressant och mångsidigt arbete, möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper samt stöd av en trevlig arbetsgemenskap. Vår personal är kunnig och mycket erfaren. Vi uppmuntrar personalen till tilläggsskolning. Personalförmåner som ges är sport-, kultur-, välmående- coh pendlingförmån i Epassi. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen. Arbetsförhållandet berättigar till lojalitetspenning, som tagits i bruk på välfärdsområdet.

Det krävs att den sökande har god interaktions- och samarbetsförmåga, gott ansvarstagande, organisationsförmåga och ett kundorienterat arbetssätt. Vi värdesätter ett rehabiliterande arbetssätt. Vi förväntar oss att du är aktiv, självständig och genuint intresserad av vårdarbete. Som professionell vet du hur du kombinerar din egen kompetens och dina kollegors kompetens, men du fattar också självständiga beslut när det behövs. Du arbetar flexibelt som teammedlem och du har viljan att engagera dig för organisationens mål. Du ser helheter och vill ständigt utveckla dina färdigheter.

Behörighetskraven för uppgiften är närvårdarexamen eller tidigare primärskötarexamen och legitimation av Valvira. Som språkkrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och tillräckliga muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Erfarenhet av rehabiliterande omvårdnad och arbetserfarenhet inom sjukhusvård ses som en fördel.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid. Arbetet är treskiftsarbete, även på veckosluten. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2483,53 €/mån. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vänligen lämna in ansökningarna senast 28.5.2024 kl.12. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju. Vi inleder intervjuerna redan under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Tilläggsuppgifter ger avdelningsskötare Maarit Raatikainen maarit.raatikainen@itauusimaa.fi eller 040 561 9649.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Yhteystiedot

osastonhoitaja Maarit Raatikainen maarit.raatikainen@itauusimaa.fi tai 040 561 9649.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan