test

Lähihoitaja, Suvirinne / Närvårdare, Solliden (Sipoo/Sibbo)

Hakuaika päättyy  30.4.2024 12:00

Haemme Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin LÄHIHOITAJAA vakinaiseen työsuhteeseen 6.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työ sijoittuu Suvirinteen asumispalveluyksikköön Sipoon Nikkilässä.

Haluatko Sinä tulla meille huolehtimaan asukkaiden hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä? Oletko ihmisläheinen ja kohtaat heitä kunnioittavasti sekä yksilöllisesti? Jos tämän lisäksi vielä omaat hyviä vuorovaikutustaitoja, tulet erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja olet aidosti kiinnostunut vanhusten kokonaistilanteesta, olet etsimämme hoitaja! Suvirinne on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, jossa asuu yhteensä 22 asukasta.

Meillä on hyvä tekemisen meininki ja meillä tehdään töitä sen eteen, että työyhteisö ja työympäristö pysyy viihtyisänä. Sinä pääset mukaan kehittämään arkeamme yhä sujuvammaksi sekä ylläpitämään asukaslähtöistä toimintaamme. Suvirinteen lähihoitajalla tulee olla reipas ja oma-aloitteinen asenne, tavoitteena hyvä yhteistyö ja tyytyväiset asukkaat. Sinä voit vaikuttaa asukkaiden kokemuksiin, joten tule mukaan luomaan heille rauhallisia ja iloisia päiviä!

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Tehtävässä edellytetään toisen kotimaisen kielen hallintaa ja katsotaan eduksi toisen kotimaisen kielen hallinta. Eduksi luetaan työkokemus saattohoidosta sekä muistisairaiden kanssa työskentelystä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Työ on kolmivuorotyötä. Työaika 38,25 h/vko. Tehtäväkohtainen palkka on 2483,53 e/kk + mahdolliset lisät.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote.

Jos sinä olet kaipaamamme ammattilainen, lähetäthän hakemuksesi viimeistään 30.4. klo 12.00.

Lisätietoja antaa vs. osastonhoitaja Kirsi Kiiski, kirsi.kiiski@itauusimaa.fi tai 040 482 4108

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi söker till Östra Nylands välfärdsområde, inom tjänsterna för äldre, en ordinarie NÄRVÅRDARE med början 6.5.2024 eller enligt överenskommelse. Uppgiften är förlagd till dygnet runt serviceboendet Solliden i Sibbo, Nickby.

Vill du komma till oss för att ta hand om våra boendes välbefinnande och trivsamhet? Är du människonära och bemöter de äldre respektfullt samt individuellt? Om du ännu därtill har god interaktionsförmåga, kommer överens med olika människor och är genuint intresserad av de äldres helhetssituation, är du den vårdare vi söker! Solliden är ett dygnet runt serviceboende för 22 klienter.

Vi har bra arbetsglädje och vi jobbar för att hålla arbetsgemenskapen och arbetsmiljön trivsam. Med oss kommer du att fortsätta utveckla vår vardag mer smidig och att upprätthålla vår klientorienterade verksamhet. Sollidens närvårdare bör ha ett flitigt och initiativrikt synsätt med gott samarbete och nöjda boenden som mål. Du kan påverka boendenas upplevelser, så kom med för att skapa dem lugna och glada dagar!

Kompetenskraven till uppgiften är grundexamen inom social-och hälsovården eller annan motsvarande examen samt legitimation av Valvira. Uppgiften förutsätter kunskaper i båda inhemska språken. Som merit ses arbetserfarenhet av vård i livets slutskede samt erfarenhet av att jobba med minnessjuka.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). I uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader. Arbetet är treskiftes arbete. Arbetstiden 38,25 h/vecka. Uppgiftsrelaterade lönen är 2483,53e/mån + möjliga tillägg.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den person som väljs, bör före mottagandet av uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023).

Om du är den professionella vi saknar, skickar du väl din ansökan senast 30.4 kl. 12.

Ytterligare information ger tf. avdelningsskötare Kirsi Kiiski kirsi.kiiski@itauusimaa.fi eller 040 482 4108

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

Yhteystiedot

vs. osastonhoitaja Kirsi Kiiski, kirsi.kiiski@itauusimaa.fi tai 040 482 4108

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä,; Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Hyvinvointialue työllistää yli 2600 henkeä ja on yksi alueen suurimmista työnantajista. Tutustu työnantajaan