Osastonlääkäri, Yleislääketieteen & kuntoutuksen osastopalvelut, Laitila

Hakuaika päättyy  5.8.2024 14:00

Haemme osastonlääkäriä Tyks Sairaalapalveluiden Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelut –tulosryhmän Läntiselle palvelualueelle Laitilaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vakituiseen virkaan.

Osastonlääkäri vastaa potilashoidosta, lääkehoidosta ja diagnostiikasta palveluyksikössään. Hän vastaa osaltaan yksikön potilasturvallisuudesta, käsittelee lääkäreitä koskevat Haiprot ja asiakaspalautteet. Hän vastaa lisäksi päivittäisen työn organisoimisesta omassa yksikössään. Hän suunnittelee, seuraa ja arvioi toimintaa, osallistuu toiminnan kehittämiseen sekä tekee yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa.

Osastonlääkäri toimii palvelualueen ylilääkärin alaisuudessa.

Eduksi katsotaan:
-erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla
-kehittämis-, koulutus- ja tutkimusmyönteisyys
-näyttöön / tietoon perustuva päätöksentekokyky
-kokemus asiakaslähtöisen prosessin johtamisesta ja kehittämisestä
-yhteistyötaidot moniammatillisessa työyhteisössä
-hyvät viestintätaidot.

Virkaan valittavalta odotetaan:
-sairaalapalveluiden ja palveluprosessin tuntemusta
-hyviä vuorovaikutustaitoja
-kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
-muutosvalmiutta ja uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
-kykyä toimia tuloksellisesti tietoon perustuen
-valmiuksia kehittää oman vastuualueensa osalta asiakaskokemusta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Lisäksi edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Noudatamme tartuntatautilain 48 § mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

1.1.2024 lukien tehtävään valitun on esitettävä itseään koskeva lain 741/2023 28 §:n mukainen iäkkäiden henkilöiden kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi sinulla on mahdollisuus saada erilaisia lisiä, esim. työkokemuslisä (3-8%). Työkokemuslisää maksetaan hyväksi laskettujen työvuosien perusteella ja mukaan lasketaan myös muilla työnantajilla tehty saman alan työ. Jos sinulla on hyväksi luettavaa työkokemusta yli 15 vuotta, voit nopeastikin ansaita lomaa korkeimman taulukon mukaan eli jopa 38 päivää vuodessa, joka tarkoittaa 7,5 viikkoa lomaa vuodessa.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Ylilääkäri Anna Harjulahti

p. 02 772 3547

anna.harjulahti@varha.fi

os. ylilääkäri Pasi Niemelä

p. 050 591 0161

pasi.niemela@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! Tutustu työnantajaan