test

Sommarjobb 2024, vårdpersonal, Österbottens välfärdsområde

Hakuaika päättyy  3.5.2024 15:00

Hitta ditt sommarjobb vid Österbottens välfärdsområde!

Vi erbjuder sommarjobb för sjukskötare, hälsovårdare, närvårdare, barnmorskor, röntgenskötare, fysioterapeuter, laboratorieskötare och sjukhuspraktikanter inom sjukvård, äldreomsorg och hemvård.

För sommarvikariaten som närvårdare beaktar vi även sjukskötarstuderande i början av sina studier samt socionomstuderande för arbete inom servicen för personer med funktionsnedsättning.

Du som är under 18 år och kanske just har påbörjat dina vårdstudier eller är intresserad av vård och omsorg kan också hitta ditt sommarjobb hos oss. I vissa uppgifter inom äldreomsorgen kan man jobba redan då man har fyllt 16 år. Kom och diskutera med oss!

Lämna in en ansökan där du berättar om dig själv, dina kunskaper och färdigheter samt vad du är intresserad av att jobba med.

Kontaktpersoner:

Vasa centralsjukhus, Vasa och Laihela: Päivikki Vainio (VCS, bäddavdelningar och polikliniker) 0406237457 Hanna Leppinen (VCS, psykiatri och Vasa: effektiverat serviceboende) 0406463366 Niina Rintamäki (VCS; jouren, barn, kvinnosjukdomar, intensivvårds- och övervakning), 0403584162 Kirsi Mylläri (Vasa, allmänmedicinsk avdelningar och Vasa/Laihela, hemvård) 0401950093 Riikka Silorinne (alla Vasa/Laihela enheter), 0405053743 Terhi Koitto (alla Vasa/Laihela enheter) , 0407769272 Charlotta Hannuksela (alla Vasa/Laihela enheter), 0401950091

Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och Kronoby: Brita Pekkarinen, 0505704536 Siw Frostdahl-Blomqvist, 0401826867 Lisen Svenlin-Södö, 0401523569

Vasa och Laihela: Kirsi Mylläri, 0401950093 Riikka Silorinne, 0405053743 Terhi Koitto, 0407769272 Tarja Mäntylä, 0401950091

Korsholm och Vörå: Majvor Håkans, 0401936081 Emma Rosenlund, 0401416235

Malax och Korsnäs Carina Rofhök 0401800773 Nora Nixholm 0404873559

Närpes, Kristinestad och Kaskö Hanna Kärr 0401434484 Nora Nixholm 0404873559


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

fornamn.efternamn@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Tutustu työnantajaan