Kom med och skapa framtidens Åbo

Aktuellt

”Det här om något är ett viktigt jobb” – som speciallärare inom småbarnspedagogik får man vara med om mycket

Juha-Matti Sillanpää verkar som områdesspeciallärare inom småbarnspedagogik i Härkämäki–Vienola–Jyrkkälä-området. Genast det första vikariatet han hade på ett daghem for iväg med honom.

Praktik hos Åbo stad?

Praktikansökan för regionens högskolestuderande har åter börjat! Hurdant är det att vara praktikant hos Åbo stad? Bekanta dig med erfarenheter och öppna platser på vår webbplats.

Högklassig småbarnspedagogik utgår från personalens välbefinnande

Man förhåller sig positivt till utbildning av personalen och staden erbjuder otaliga möjligheter till fortbildning.

Välkommen med bland våra över 6 000 anställda för att skapa framtidens Åbo!

I Åbo görs historia även idag!

Utöver ett betydelsefullt och mångsidigt arbete erbjuder Åbo stad sina anställda flexibla arbetstider och en balansering av arbetsmängden enligt livssituation.

Självutveckling är viktigt för oss. Du kan utnyttja våra mångsidiga utbildningar under arbetstid och vi erbjuder dig möjligheter till arbetsrotation.

Det är fantastiskt att ha det roligt på jobbet, men vi vill att du också får njuta av din fritid. För detta erbjuder vi goda motions-, kultur- och semesterförmåner.

Varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi Lue lisää

Söker du jobb, sommarjobb eller praktikplats?

Du kan fråga efter civiltjänstgöringsplatser direkt vid enheterna.

Vi som gör Åbo

Åbo stad erbjuder flera olika möjligheter och vägar till karriär. Bekanta dig med karriärberättelserna på vår webbplats (på finska).

Dagvård och utbildning

Kom och jobba med oss på småbarnspedagogiken: Fyra orsaker att välja Åbo stad!

Petra Marjamäki - lärare inom småbarnspedagogiken

- Barnen är förstås det bästa i det här arbetet; de dagliga mötena, barnens idéer och hur de lär sig. Allt det här får man följa på nära håll. Jag har trivts mycket bra och vi har en verkligt trevlig grupp.

Kirsti Salo-Saarinen – Daghemsföreståndare / Enhetschef

Hektiskt och utmanande arbete stöds av humor och ett toppteam. Som motvikt kan du lugna dig en stund och busa med barnen.

Mika Järvenpää ja Tiina Kielo – lärarna (TAI)

Det bästa med arbetsdagar är mångsidighet och ständig utveckling, att träffa olika människor och att utnyttja din egen kreativitet.

Daniela Tunturi – lärare inom småbarnspedagogik

Daniela Tunturi jobbar som lärare inom småbarnspedagogik på det nyligen öppnade svenskspråkiga Daghem Port Arthur. Jobbet med barn är givande och månsidigt.

Boende och miljö

Daisi Saetalu – GIS-ingenjör

I Daisis arbete ingår ansvaret för att underhålla rumsligt informationsmaterial vad gäller kart- och förvaltningskartdata i enheten Geospatial and Urban Measurement. – Jag har blivit väl mottagen. Arbetsgemenskapen har varit riktigt trevlig och stöttande.

Taneli Pärssinen – trafikplaneringsingenjör

Tanel ansvarar för olika projekt som utvecklar cykeltrafiken. – Jag har haft det riktigt bra. Jobb har verkat vara precis vad jag har föreställt mig och precis vad jag gillar.

Päivi Nurmi – Ledande hälsoinspektör

Päivi arbetar inom livsmedelskontrollen och som närmaste arbetsledare. – Jag har njutit av mångsidigheten i arbetet, utmaningarna och att lära mig nya saker. Goda kundrelationer och samarbete är också saltet i jobbet.

Koncernförvaltningen

Elina Reinikainen – Chef för anställningsfrågor

Det bästa med en stor arbetsgivare är pålitlighet och möjligheten att utveckla sin kompetens och mångsidiga arbetsuppgifter.

Anna Kaisa Ojala - personalplanerare

Åbo stad erbjuder ett helt arbetsliv i miniatyr, ger möjlighet att se brett och utveckla saker till nytta för bode de anställda och alla åbodor.

Sari Haavisto - PR-samordnare

Det bästa är oförutsägbarheten i arbetet; ständigt stöta på situationer som du behöver kunna reagera snabbt på.

Kultur och motion

Leena Tiilikainen – amanuens för offentligt arbete

Det roligaste med museiarbetet är att arbeta tillsammans och komma på kreativa idéer med kompetenta kollegor

Lediga jobb

Visa alla