test

Handledare, Utterbäck serviceenhet / Ohjaaja, Utterbäckin palveluyksikkö (Porvoo/Borgå)

Ansök senast  5.5.2024 23:59

Östra Nylands välfärdsområde söker en HANDLEDARE till en tidsbundenbefattningför tiden 13.5.2024 - 4.3.2025 eller enligt överenskommelse. Arbetet placerar sig i första hand till Utterbäck serviceenhet i Borgå.

Utterbäck serviceenhet i Vålax erbjuder boende service på svenska för personer med funktionsvariation. På området finns tre gruppboenden och ett lägenhetsboende. Utterbäck serviceenhet/Barnens by är beläget i en naturskön skärgårdsmiljö.

Hos oss arbetar vi socialpedagogiskt, med fokus på servicetagarnas delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är engagerad och intresserad av att jobba som handledare inom boendeservicen.

Vi värdesätter ett positivt förhållningssätt, lyhördhet för servicetagarnas behov och förmåga att arbeta serviceinriktat. Du motiveras av att arbeta med människor och som person är du empatisk, har ett gott bemötande och en öppen attityd. För att lyckas i jobbet är du även samarbetsvillig, flexibel och ansvarstagande. Mångsidiga kreativa färdigheter samt erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar är meriterande.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och varierande arbete med engagerade kollegor. Personalförmåner som ges är pendling, massage, motion- och kulturförmån i Epassi. Företagshälsovården handhas av Mehiläinen.

Behörighetskrav är grundexamen inom social- eller hälsovård (närvårdare eller motsvarande examen) samt legitimation av Valvira. Uppgiften förutsätter goda kunskaper i svenska och nöjaktiga i finska.

Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt social- och hälsovårdens arbets- och tjänstekollektivavtal (SH-avtalet). I arbetsförhållandet tillämpas en prövotid. Arbetstiden är 114,45 h/tre veckor (periodarbetstid). Den uppgiftsrelaterade lönen är 2500 e/mån. Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vänligen lämna in din ansökan senast 5.5.2024 kl. 23.59

Närmare information ger enhetsledare Kerstin Hellroos 044 358 1155, kerstin.hellroos@itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Hos oss jobbar omkring 2 600 proffs från olika branscher, och antalet uppgiftsbeteckningar är över 200. Sannolikt hittar du en arbetsplats som passar dig oavsett vart dina professionella intressen och framtidsplaner leder dig. Vi erbjuder dig också tillfället att verka i en tvåspråkig arbetsmiljö där det är en rikedom och möjlighet att behärska det andra inhemska språket men där det inte är ett ovillkorligt krav.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee OHJAAJAA vakituiseen määräaikaiseen työsuhteeseen 13.5.2024 - 4.3.2025 tai sopimuksen mukaan. Pääasiallinen toimipisteesi on Utterbäckin palveluyksikkö Porvoossa.

Utterbäckin palveluyksikkö Voolahdessa tarjoaa ruotsinkielisiä asumispalveluja erityistukea tarvitseville asiakkaille. Alueella on kolme ryhmäasuntolaa sekä huoneistoasumisen asumisyksikkö.

Meillä työ on sosiaalipedagogista, siten että painotamme palvelunkäyttäjien osallistamista, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta. Painotamme selkeästi henkilökohtaista soveltuvuutta ja haemme innostunutta ja välittävää henkilöä, joka on kiinnostunut työskentelemään ohjaajana asumispalveluissa.

Arvostamme myönteistä asennoitumista, kykyä havaita palvelunkäyttäjien tarpeita ja toimia palveluhenkisesti. Olet motivoitunut työskentelemään ihmisten parissa. Ihmisenä olet empaattinen, kohtelet ja kohtaat muita hyvin ja asenteesi on avoin. Menestyäksesi tehtävässä olet niin ikään yhteistyökykyinen, joustava ja vastuullinen. Monipuolisten luovien taitojen omaaminen sekä kokemus vammaisten kanssa työskentelemisestä luetaan eduksi.

Tarjoamme sinulle mielekästä ja vaihtelevaa työtä innostuneiden ja välittävien kollegojen kanssa. Henkilöstöetuina saat E-passin työmatka-, hieronta-, liikunta- ja kulttuuriedun. Työterveyspalvelut ovat Mehiläisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja tai vastaava tutkinto) sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Tehtävässä edellytetään hyvää ruotsin kielen taitoa ja tyydyttävää suomen kielen taitoa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan (SOTE-sopimus). Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa. Työaika on 114,45 tuntia kolmen viikon jaksossa (jaksotyöaika). Tehtäväkohtainen palkka on 2500 e/kk. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 5.5.2024 klo 23.59

Lisätietoja antaa esihenkilö Kerstin Hellroos 044 358 1155, kerstin.hellroos@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Meillä työskentelee 2600 eri alojen ammattilaista ja tehtävänimikkeitä on yli 200. Löydät todennäköisesti itsellesi sopivan työpaikan, mihin ikinä omat ammatilliset intressisi ja tulevaisuuden suunnitelmasi sinua ohjaavatkaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden kaksikieliseen työympäristöön, jossa toisen kotimaisen kielen hallinta on rikkaus ja mahdollisuus, mutta ei ehdoton vaatimus.

Kontaktuppgifter

esihenkilö Kerstin Hellroos 044 358 1155, kerstin.hellroos@itauusimaa.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Östra Nylands välfärdsområde producerar och ordnar offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Läs om arbetsgivare