Östra Nylands välfärdsområde - Kuntarekry

Livslång välfärd.

Lär känna oss!

Östra Nylands välfärdsområde är en betydande arbetsgivare i regionen och sysselsätter arbetstagare inom social- och hälsovården samt räddningsbranschen.

Hos oss arbetar över 2 600 proffs av vilka omkring 200 inom förvaltning och stödtjänster.

Tillsammans bildar vi ett effektivt nätverk av yrkeskunnig personal och tillsammans tillhandahåller vi högkvalitativa tjänster för våra klienter genom alla skeden i livet.

Vi satsar på personalens kunnande, professionellt ledarskap och god medarbetarkompetens.

Vi stöder varandra, vi hjälper våra klienter.

Työtä hyvinvoivan Itä-Uudenmaan puolesta.

Vi finns här för dig.

Östra Nylands välfärdsområde sörjer inom sin region för social- och hälsovårds- samt räddningsväsendets tjänster.

Med gemensamma krafter lyckas vi göra vår verksamhet enhetlig och ordna närservicen effektivt. Det betyder mångsidigare service och att det alltid finns hjälp i närheten. Man kan genom att utveckla heltäckande digitala tjänster föra social- och hälsovårdstjänsterna till hemsoffan oberoende av tidpunkt. Det frigör den yrkesutbildade personalens arbetstid för möten med klienterna. På deras eget modersmål.

Östra Nylands välfärdsområde omfattar sju kommuner

Välfärdsområdet ansvarar för produktionen och ordnandet av social- och hälsovårds- samt räddningstjänster inom sin region, som omfattar sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

Läs mer på välfärdsområdets webbsida

Många slags stigar – kom och skapa trygghet och välfärd.

Lediga jobb för läkare

Vi har ett utvecklingsvänligt klimat, och hos oss har man goda möjligheter att själv påverka sitt arbete.

Inhopp och vikariat

Vill du bekanta dig med olika enheter och uppgifter eller vill du extraknäcka? Inhopp erbjuder en snabbana till sysselsättning.

Jobb för studerande

Vi har lediga jobb där också studerande i slutskedet av sina studier tas i beaktande.

Lediga jobb

Kom och bli vår arbetskamrat!