Kesäsijaiset, Väinölä / Semestervikarier, Väinölä (Myrskylä/Mörskom)

Ansök senast  31.5.2024 12:00

Haemme VUOSILOMAN SIJAISIA ympärivuorokautiseen palveluasumiseen Ryhmäkoti Väinölään: LÄHIHOITAJIA, HOIVA-AVUSTAJIA JA HOITOALAN OPISKELIJOITA. Myös keikkatyö on mahdollista!

Arvostamme taitoa mahdollistaa asukkaillemme oman näköinen, hyvä arki, huomioiden asukkaiden yksilölliset tarpeet ja toiveet. Arvostamme kokemusta ikääntyneiden parissa työskentelystä, mutta se ei ole välttämättömyys, sillä juuri sinä voit olla uusi nouseva hoitotyön ammattilainen! Tarjoamme mukavan työtiimin ja huolellisen perehdytyksen. Panostamme työhyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävänimikkeen mukainen tutkinto ja Valviran ammattihenkilölaillistus. Lisäksi edellytämme joustavuutta, vastuullista asennetta ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Edellytämme suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa, ruotsin kieli katsotaan eduksi. Myös alan opiskelijat huomioidaan haussa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE:n mukaan. Palkkaus lähihoitaja 2483,53e/kk ja hoiva-avustaja 2167,04 e/kk. Työ on lähihoitajille kolmivuorotyötä, hoiva-avustajat ja opiskelijat voivat valvoa vain työparina lähihoitajan kanssa. Halutessasi voit tehdä jonkin verran myös pitkiä työvuoroja, mikä mahdollistaa pidempiä vapaajaksoja.

Edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaisen rokotussuojan. Yli 3 kk työsuhteissa valitun henkilön on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain (741/2023) mukainen rikosrekisteriote.

Jos tunnistit itsessäsi nämä ominaisuudet, tartu mielenkiintoiseen tilaisuuteen! Hae paikkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.5.2024 klo 12. Haastatteluita ja valintoja suoritamme jo hakuaikana.

Lisätietoja antaa palveluasumisen esihenkilö Päivi Aaltonen puh. 040 158 9082, s-posti paivi.aaltonen@itauusimaa.fi

Hakuaika alkaa: 11.3.2024 klo 8. Hakuaika päättyy: 31.5.2024 klo 12.

** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Vi söker SEMESTERVIKARIER till serviceboende med heldygnsomsorg vid Grupphemmet Väinölä: NÄRVÅRDARE, OMVÅRDNADSBITRÄDE OCH STUDERANDE INOM VÅRDBRANSCHEN. Det är också möjligt att göra inhopp!

Vi uppskattar förmågan att skapa en personlig och god vardag för våra boende med hänsyn till deras individuella behov och önskemål. Vi uppskattar erfarenhet av arbete med äldre, men det är inte en nödvändighet, eftersom just du kan vara ett nytt, stigande vårdproffs! Vi erbjuder trevliga kolleger och omsorgsfull introduktion. Vi satsar på arbetshälsa och säkerhet.

Behörighetsvillkor är examen i överensstämmelse med uppgiftsbeteckningen och legitimation som yrkesutbildad person beviljad av Valvira. Dessutom förutsätter vi flexibilitet, en ansvarsfull attityd, samarbetsförmåga och en förmåga att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, svenska är meriterande. Också studeranden inom branschen beaktas vid rekryteringen.

Anställningsförhållandets villkor bestäms enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet). Lönen för närvårdare är 2483,53 euro/månad och omvårdnadsbiträde 2167,04 euro/månad. Arbetet för närvårdare är treskiftsarbete, omvårdnadsbiträdena och studerandena kan vaka endast som arbetspart till en närvårdare. Om du så önskar får du i någon mån göra långa arbetspass, vilket möjliggör längre ledigheter.

Vi förutsätter det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I arbetsavtalsförhållanden som är längre än tre månader ska den som anställts förete ett straffregisterutdrag enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023) innan posten tillträds.

Om du identifierade dessa egenskaper hos dig själv, ta tag i den här intressanta möjligheten! Sök en plats så fort som möjligt, men senast 31.5.2024 kl. 12. Intervjuer och anställningar sker redan under ansökningstiden.

Ytterligare information ger ledaren för serviceboende Päivi Aaltonen, tfn 040 158 9082, e-post paivi.aaltonen@itauusimaa.fi

Ansökningstiden börjar: 11.3.2024 kl. 8. Ansökningstiden tar slut: 31.5.2024 kl. 12.

Kontaktuppgifter

palveluasumisen esihenkilö Päivi Aaltonen puh. 040 158 9082, s-posti paivi.aaltonen@itauusimaa.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Östra Nylands välfärdsområde producerar och ordnar offentliga social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i sju kommuner: Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Läs om arbetsgivare

Under den här tiden du kan inte logga in på din profil eller skicka ansökningar. Vi beklagar olägenheten!