Närvårdare, Villa Anemone, Karis

Ansök senast  20.5.2024 15:45

Grunden för vår verksamhet vid Villa Anemone är ett meningsfullt liv som ger smak för livet och stöder klienternas välbefinnande

I arbetsdagen ingår att hjälpa klienterna, ta hand om dem och möjliggöra hobbyer som är viktiga för dem. Vi ordnar och planerar tillsammans evenemang och hobbyverksamhet för klienterna. Vi erbjuder till exempel bildkonst-, musik-, motions- och friluftsevenemang samt utflykter och fester för våra klienter.

Du kan ha lång erfarenhet eller vara nyutexaminerad, det viktigaste är att du har viljan att vara med och påverka så att våra klienter har ett bra liv. Vi beaktar också intresset för deltidsarbete. Vi utför arbetet med en positiv attityd och med respekt för varje medlem i arbetsgemenskapen. Du får introduktion i arbetet och vi erbjuder dig möjligheter till yrkesmässig utveckling och mångsidig arbetserfarenhet. Du är en viktig del av husets multiprofessionella och mångkulturella arbetsgemenskap.

Hoppas vi får en arbetskamrat av dig!

Arbetet inleds genast eller enligt överenskommelse.
Arbetsplatsens namn och adress: Köpmansgatan 27, 10300 Karis
Arbetstid: periodarbete 114 t 45 min/3 veckor


Behörighetskrav: Närvårdarutbildning eller annan motsvarande utbildning. Beteckningen närvårdare förutsätter rätt att använda en skyddad yrkesbeteckning som lämpar sig för uppgiften.

Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Uppgiften förutsätter en tuberkulosutredning enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Dessutom förutsätts tillräckliga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska. Vi förutsätter också intresse för att främja våra äldre klienters välbefinnande och förmåga att agera i föränderliga klientsituationer. Vi förutsätter giltiga läkemedelstillstånd eller avläggande av dem.

Från och med den 1 januari 2024 ska den som valts till uppgiften visa upp ett straffregisterutdrag enligt 28 § i lagen 741/2023 som gäller personen själv och som behövs för att utreda brottslig bakgrund hos en person som arbetar med äldre personer.

I Västra Nylands välfärdsområde begärs ett narkotikatest av den person som valts till en tjänst/arbetsplats genom slumpmässigt urval enligt rusmedelsprogrammet.

Arbetstagarnas välbefinnande är viktigt för oss och du får 200 € per år som du kan använda enligt dina önskemål för kultur-, välbefinnande-, motions- eller biljettförmåner.

Kontaktuppgifter

Har du frågor?

Kontakta enheteschefen Sari Starck!

sari.starck@luvn.fi

Tel. 0408224417

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Läs om arbetsgivare