Sjukskötare, närvårdare, hälsovårdare eller studerande inom området, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt

Ansök senast  27.9.2024 15:45

Hej du sjukskötare, närvårdare, hälsovårdare eller studerande inom området!

Vill du arbeta i Esbo, Grankulla eller Kyrkslätt? Vi på Västar Nylands välfärdsområde erbjuder vikariat av varierande längd men också fastanställningar på olika enheter.

Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Vi är nästan 10 000 anställda.

I Esbo, Grankulla och Kyrkslätt hittar du både energi och lugn samtidigt som du befinner dig i huvudstadsregionen. Din arbetsresa kunde inte vara enklare, eftersom transportförbindelserna i området är bra. Till exempel västmetron åker från Helsingfors till Stensvik och från Kyrkslätt är det bara cirka 20 km till Helsingfors. Tvåspråkigheten är en rikedom på vårt område och du kan arbete på finska, svenska eller på båda språken.

Du kan exempelvis arbeta inom:

- Tjänster för äldre

- Tjänster för barn, unga och familjer

- Funktionshinderservice

- Mentalvårds- och missbrukstjänster

- Sjukhustjänster

- Hälsostationer

Så här beskriver sjukskötare Anni Koskimäki från Esbo sjukhus sitt arbete:

”Arbetet i sjukhustjänsterna är mångsidigt, intressant och lärorikt. Vi arbetar i yrkesövergripande team. Vi kompletterar varandras kunskaper eftersom det finns olika människor på vår arbetsplats, från nyligen utexaminerade till sådana med långa karriärer. Vi har också en bra och munter arbetsgemenskap. Även vikarier och inhoppare kommer gärna till oss eftersom mottagande alltid är varmt och uppskattande.”

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda vår personal mångsidiga förmåner. Vi erbjuder företagshälsovård och dessutom får du 200 euro per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, motions- eller kollektivtrafikförmåner.

Minimigrundlönen för närvårdare är 2460,20 €/kk, sjukskötare 2988,38 €/kk, hälovårdare 2988,38 €/kk. Den slutgiltiga lönen bestäms enligt arbetsuppgifterna + eventuella erfarenhetstillägg.

Det skulle vara trevligt att höra mer från dig! Tveka inte att lämna in din ansökan så kontaktar vi dig och diskuterar mera. Vi kartlägger ditt intresse och din kompetens och vi ser hur arbetsmöjligheterna för tillfället skulle se ut hos oss på Västra Nylands välfärdsområde.

Behörighetskrav: legitimerad hälsovårdare, sjukskötare eller närvårdare.

Vi beaktar även studeranden inom området som har tillräckligt med studiepoäng enligt följande:

- hälsovårdare 160 sp

- sjukskötare 140 sp

- närvårdare 60 sp

För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar och en tuberkulosutredning enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Från och med den 1.1.2024 bör anställda före mottagandet av uppgiften uppvisa ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen om tillsyn inom social- och hälsovården (741/2023) 28 §.

I Västra Nylands välfärdsområde begärs ett narkotikatest av den person som valts till en tjänst/arbetsplats genom slumpmässigt urval enligt rusmedelsprogrammet.

Kontaktuppgifter

Ytterligare information on uppgiften ges av HR-experter:

- Iina Linna, 040 636 5152 eller iina.linna@luvn.fi

- Sirpa Suutala-Similä, 046 877 1985 eller sirpa.suutala-simila@luvn.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Läs om arbetsgivare