Sosiaalityöntekijän sijaisuudet (lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto)

Ansök senast  5.8.2024 15:45

Tervetuloa töihin lastensuojeluun!

Tarjoamme eri mittaisia SOSIAALITYÖNTEKIJÄN sijaisuuksia Keski-Suomen hyvinvointialueella

- lastensuojelun avohuollossa
- lastensuojelun sijaishuollossa ja
- lastensuojelun jälkihuollossa

Voit toimia sosiaalityöntekijän sijaisuuksissa
- jos olet laillistettu sosiaalityöntekijä tai
- opiskelet sosiaalityöntekijäksi ja olet suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.

Työtä on tarjolla eri paikkakunnilla Keski-Suomen alueella.

Jätä hakemus linkistä ja olemme sinuun yhteydessä, kun meillä on tarjolla sinulle sopiva sijaisuus. Hakulomakkeella voit ilmoittaa missä yksiköissä ja millä paikkakunnilla haluaisit työskennellä.

LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO on palveluiden kokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen tarpeisiin. Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelun avohuollossa asiantuntijatyötä, johon kuuluu työskentely lapsen ja hänen läheisten kanssa, avohuollon tukitoimien järjestäminen ja arviointi, lapsen kiireellinen sijoitus sekä huostaanoton valmistelu. Avohuollon sosiaalityötä tehdään lähellä asiakasta, avohuollon tiimeissä. Hyvinvointialue on jaettu neljään alueeseen ja avohuollon tiimejä on yhteensä 12, joista yksi tiimi on keskittynyt kotouttamisvaiheen lastensuojelutyöhön, kahden tiimin toiminta on enemmän päivystysluonteista ja yksi tiimi on liikkuva.

SIJAISHUOLLON sosiaalityötä tehdään kahdessa keskitetyssä tiimissä, joista työntekijät liikkuvat asiakkaiden luokse ympäri maakuntaa ja maata. Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon tehtävänä on turvata sijaishuollossa olevan lapsen tasapainoinen kehitys sekä hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja ikätason mukaan. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on vastuussa lapsen hoidosta ja huolenpidosta sijaishuollossa. Yksikössämme on lisäksi sijaishuollon ohjaus- ja tukitiimi Koivikko (perhehoitoyksikkö Koivikko ja laitosohjaus Koivikko), jossa valmennetaan perhehoitajia, tehdään perhehoidon tukityötä ja selvitetään sijaishuoltopaikkoja lastensuojelun sijoitusta tarvitseville lapsille sekä lyhytaikaisiin että pitkäaikaisiin sijoituksiin.

JÄLKIHUOLLON sosiaalityötä tehdään keskitetyissä tiimeissä, joista työntekijät liikkuvat asiakkaiden luokse ympäri maakuntaa ja maata. Jälkihuollon tiimit vastaavat asiakassuunnitelmaan perustuen sosiaalipalvelujen järjestämisestä 18 vuotta täyttäneelle nuorelle sijaishuollon tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen. Jälkihuollon sosiaalityö on suunnitelmallista asiakas- ja asiantuntijatyötä, jonka tavoitteena on tukea nuoren itsenäistymistä ja aikuistumista, vahvistaa nuoren toimintakykyä ja vähentää syrjäytymisen riskiä. Jälkihuollon sosiaalityöntekijänä järjestät ja koordinoit nuorelle hänen tarvitsemiaan palveluja ja tukea, perustuen yhdessä laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Virkasuhteessa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valittavan tulee pyydettäessä esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote.

Lämpimästi tervetuloa meille työkaveriksi!


Läs mer

http://www.hyvaks.fi
https://hyvaks.fi/palvelumme/perheiden-palvelut

Kontaktuppgifter

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

-

AVOHUOLLON johtavat sosiaalityöntekijät:

Heli Saarivainio p. 050 512 9901, heli.saarivainio@hyvaks.fi (keskinen alue: Jyväskylä)

Satu Naskinen p. 0400 760 657, satu.naskinen@hyvaks.fi (keskinen alue: Jyväskylä)

Matleena Ullner p. 050 353 7647, matleena.ullner@hyvaks.fi (keskinen alue: Jyväskylä)

Laura Malmivaara p. 0407177031, laura.malmivaara@hyvaks.fi (keskinen alue: Jyväskylä)

Noora Rajala p. 050 375 7340, noora.rajala@hyvaks.fi (Kotoutumisvaiheen tiimi)

Marja-Liisa Kauppinen p. 050 438 7549, marja-liisa.kauppinen@hyvaks.fi (itäinen alue: Laukaa, Konnevesi, Hankasalmi, Luhanka, Joutsa, Toivakka)

Marianne Maksniemi p. 040 523 4134, marianne.maksniemi@hyvaks.fi (läntinen alue: Jämsä, Muurame, Petäjävesi, Keuruu, Uurainen, Multia)

Katja Salminen-Lahtinen p. 040 612 8186, katja.salminenlahtinen@hyvaks.fi (pohjoinen alue: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski)

-

SIJAISHUOLLON johtavat sosiaalityöntekijät:

Ronja Strandman p. 040 664 6072, ronja.strandman@hyvaks.fi

Salla Tolppila p. 040 660 8938, salla.tolppila@hyvaks.fi

Marja-Leena Huisko p. 040 663 4728, marja-leena.huisko@hyvaks.fi

Riikka Huusko, p. 040 515 7636, riikka.huusko@hyvaks.fi

-

JÄLKIHUOLLON johtavat sosiaalityöntekijät:

Minna-Maria Saarinen p. 040 663 9631, minna-maria.saarinen@hyvaks.fi

Teija Tuisku p. 040 665 8375, teija.tuisku@hyvaks.fi

-

Hae tehtävää Kuntarekryn kautta!

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Läs om arbetsgivare