test

Tjänster för äldre

Egentliga Finlands välfärdsområde

Sjukskötare, närvårdare, omsorgsassistent

Vill du höra till vårt hjärtliga gäng?

Hej, du som är en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller skulle vilja bli det! Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) består av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster för 27 kommuner. Vi är redan 23 000 som arbetar inom Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha.

Tjänster för äldre är en del av socialvårdens verksamhet. Syftet med tjänster för äldre är att främja och stödja äldre personers funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand samt social välfärd och trygghet. Stödbehov hos våra äldre kunder är till stor del relaterade till den nedsatta funktionsförmågan som ett resultat av åldrande.

Tjänster för äldre erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgssektorn i våra olika enheter. Alla lediga jobb som sjukskötare, närvårdare och omsorgsassistent inom tjänster för äldre nås med en ansökan .

Om det inte just nu är aktuellt för dig att lämna in en ansökan, men du är intresserad av att höra mer om lediga befattningar inom tjänster för äldre, kan du kontakta rekryteringsteamet direkt genom att ringa +358 40 578 5892 eller skicka e-post till ikapalveluidenrekry@varha.fi. Om du vill, kan du också lämna en kontaktförfrågan till ikapalveluidenrekry@varha.fi.

Läs mer nedan om verksamheten inom tjänster för äldre

Boendetjänsterna för äldre består av olika enheter som erbjuder boende och vård för äldre, såsom serviceboende med heldygnsomsorg, gemenskapsboende och korttidsvård.

Till tjänster för äldre hör också bedömnings- och rehabiliteringsverksamheten för äldre. Bedömnings- och rehabiliteringsverksamheten indelas i bedömningsenheter och i hemproducerade tjänster. Bedömnings- och rehabiliteringsverksamheten deltar också i en trygg utskrivning av kunderna från sjukhuset till hemmet.

Dessutom är hemvårdsteam som erbjuder tjänster för äldre inom regelbunden och tillfällig hemvård verksamma i alla kommuner inom serviceområdet för äldre.

Ett av de mest centrala målen med tjänster för äldre är att stödja upprätthållandet av äldre personers funktionsförmåga och att stödja deras boende hemma. Bland annat dagverksamhet i rehabiliteringssyfte för äldre är en sådan verksamhet som stöder funktionsförmågan. ​

Inom tjänster för äldre är också verksamma centraliserade tjänsteenheter, såsom centraliserade distanstjänster och centraliserad resursstyrning och arbetsarrangemang. De centraliserade distanstjänstenheterna gör hembesök inom hemvården med video- och ljudförbindelse inom olika kommuners område. Den huvudsakliga uppgiften för den centraliserade resursstyrningen och arbetsarrangemanget är verksamheten hos arbetsarrangemanget inom hemvården.

Som en gemensam personal inom tjänster för äldre fungerar regionala resurspooler, som erbjuder mångsidiga vårdrelaterade arbetsuppgifter huvudsakligen inom hemvården och boendeservicen samt även vid de centraliserade distanstjänstenheterna och det centraliserade arbetsarrangemanget. Resurspoolens verksamhet utvecklas och stöder enheterna inom tjänster för äldre. De regionala resurspoolerna ger dig möjlighet att ha ett kortjobb i ett fast anställningsförhållande.

Hos oss arbetar vårdpersonalen med ett stort hjärta. Vill du höra till vårt hjärtliga gäng?

Vi har förmodligen just det jobb du vill ha tillgängligt för dig. Genom att fylla i endast en ansökan når du alla fasta befattningar inom området för närvårdare, sjukskötare och omsorgsassistenter samt vikariat som varar över 21 dagar. Vi kommer att kontakta dig inom kort omedelbart efter att ansökan har lämnats in. Vill du höra mer om våra lediga platser? Du kan ringa oss på telefonnumret +358 40 578 5892 eller skicka e-post till ikapalveluidenrekry@varha.fi.

Om du i första hand är intresserad av ett kortjobb på 1–21 dagar inom tjänster för äldre anmäl dig till Tule keikkalaiseksi - Tempore .

Lediga jobb

Omsorgsassistent till tjänster för äldre

Som omsorgsassistent kan du arbeta med biträdande uppgifter inom vårdarbetet vid olika enheter inom tjänster för äldre. Omsorgsassistenternas uppgifter finns tillgängliga i flera olika boendeserviceenheter och inom hemvården.

Närvårdare till tjänster för äldre

Som närvårdare kan du genomföra din egen yrkesskicklighet i bred utsträckning med olika varierande uppgifter inom tjänster för äldre.

Sjukskötare till tjänster för äldre

Till sjukskötarens uppgifter hör planeringen och genomförandet av vårdarbetet enligt den äldre personens helhetsbetonade funktionsförmåga samt ansvaret för sjukvårdsärenden vid enheten.

Ersättare till tjänster för äldre

Som ersättare har du ett fast anställningsförhållande, men du kan byta arbetsenheter varje vecka eller dag. Ersättarna är verkliga proffs inom sitt område. Ersättarpersonalen utgör de regionala resurspoolerna som arbetar under sin egen chef. Ersättarna är verksamma huvudsakligen inom hemvården och vid olika boendeserviceenheter.

Vad erbjuder vi dig?

Vi erbjuder dig en arbetsplats där du har goda förutsättningar för yrkesmässig utveckling bland annat med hjälp av olika utbildningar och ansvarsområden efter ditt eget intresse. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och vi har hundratals enheter där du kan välja en arbetsplats som motsvarar dig själv, ditt kunnande och dina önskemål. Vår verksamhet utvecklas hela tiden och vi hoppas att också du deltar i våra utvecklingsprojekt tillsammans med oss. Vi satsar också på vårt arbetsklimat genom att vara öppna och uppmuntrande arbetskompisar. Det är särskilt viktigt för oss att vara genuint närvarande. Vi ger dig individuell introduktion och du har också möjlighet att påverka dina arbetsskift.

Vad förväntar vi oss av dig?

Vi värdesätter mångsidig kompetens och erfarenhet inom social- och hälsovårdsbranschen, men vi anställer också gärna personer inom branschen som är i början av sin karriär. Behörighetsvillkor för uppgifterna som närvårdare är yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovården (närvårdare) eller en tidigare examen på skolnivå inom branschen, för uppgifterna som sjukskötare legitimation av sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), för uppgifterna som omsorgsassistent utbildning till omsorgsassistent eller annan för uppgiften lämplig utbildning. Kunskaper i svenska räknas som merit.

Vi efterföljer kraven på vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården.

Den som utsetts till en fast tjänst/anställning till Egentliga Finlands välfärdsområde ombes tillfälligt om ett intyg över narkotikatest.

Ytterligare information

Den uppgiftsbaserade lönen för närvårdarens arbete är från 2 334 euro och uppåt i månaden, för sjukskötarens arbete från 2 634 euro och uppåt i månaden och för omsorgsassistentens arbete från 2 058 euro och uppåt i månaden.

Utöver den uppgiftsbaserade lönen har du möjlighet att få olika tillägg, till exempel skift- eller arbetserfarenhetstillägg. Arbetserfarenhetstillägg betalas på basis av arbetsår och i tillägget inräknas också arbete som utförts hos andra arbetsgivare inom samma bransch. Dessutom om du har arbetat mer än 15 år, kan du ju snabbt tjäna in semester enligt den högsta tabellen, det vill säga upp till 38 dagar om året. Fast anställda och långvariga vikarier inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) får välja den anställningsförmån de tycker om bland tre alternativ som fördelar sig på olika sätt mellan motions-, välfärds-, kultur-, arbetsrese- och/eller lunchförmån.

Vill du veta mer? Du kan ringa oss på telefonnumret +358 40 578 5892 eller skicka e-post till ikapalveluidenrekry@varha.fi.

Ansökan ska lämnas in via det elektroniska ansökningsformuläret.

I arbetet med äldre är vårt mål att upprätthålla deras funktionsförmåga och resurser. För oss är klient- och arbetarsäkerhet ytterst viktiga saker. Därför utnyttjar vi också olika teknologiska lösningar och ergonomiska hjälpmedel i vårt arbete. I det kundorienterade arbetet respekterar vi kundens självbestämmanderätt och rätten till ett självständigt och gott liv i slutskedet.

Marika Tuimala, servicedirektör, tjänster för äldre

Blev du intresserad? Vi berättar gärna mer om våra lediga jobb.

Du kan enkelt få kontakt med oss genom att svara på några frågor här och lämna dina kontaktuppgifter. Våra rekryteringshanterare kommer att kontakta dig och diskutera de arbetsuppgifter som är tillgängliga inom tjänster för äldre.