Työnantaja Kaakon kaksikko, rekrytointi ja avoimet työpaikat - Kuntarekry Skip to main content
Kaakon kaksikko

Kaakon kaksikko

Kaakon kaksikon yhteistyön tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa sekä kehittää ja tehostaa Miehikkälän ja Virolahden kuntien palvelutuotantoa, toimintatapoja ja -prosesseja uudistaen, henkilöstön osaamista kehittäen ja tietotekniikkaa hyödyntäen.

Toimintaperiaate

  • Kunnat säilyvät itsenäisinä ja ne keskittyvät kansalaiskunnan alueeseen kuuluviin tehtäviin.
  • Palvelutuotanto organisoidaan yhtenäiseksi.
  • Kunnat muodostavat yhtenäisen palvelujen käyttöalueen, jossa kuntalaiset voivat käyttää palveluja joustavasti yli kuntarajojen.
  • Palvelutuotannon johtaminen ja hallinto organisoidaan kuntien välisen työnjaon mukaisesti.
  • Kunnat hoitavat kuntayhteistyön kehittämisen, elinkeinopolitiikan ja elinkeinopalvelut joko itse tai jo olemassa olevien kehittämisyhtiöiden kautta tai ne jäävät toistaiseksi entisellä tavalla kuntien itsensä hoidettavaksi.
  • Asuntoyhtiöiden mahdolliset yhteistyökysymykset ratkaistaan erikseen.
  • Puretaan päällekkäisiä toimintoja.
  • Uusia, entisen kanssa päällekkäisiä rakenteita ei luoda.

Yhteistyö koskee perusturvaa, sivistys- ja teknistä tointa sekä hallinnon tukipalveluja. Palvelutuotannon tuottamisvastuu jaetaan kuntien kesken seuraavasti.

  • Miehikkälä: sosiaali- ja terveystoimi (varhaiskasvatus)
  • Virolahti: sivistystoimi, tekninen toimi sekä tukipalvelut

Työpaikat
Kaakon kaksikko 0

Näytä kaikki
No org results text

Ei tuloksia

Työnantajalla ei ole tällä hetkellä työpaikkailmoituksia julkaistuna.