test

Ergoterapeut, rehabiliteringsservice för barn, Vasa

Hakuaika päättyy  7.5.2024 15:00

Vi söker en barnergoterapeutvikarie till Österbottens välfärdsområde, enheten för Rehabiliteringsservice för barn. Placering till en början är i specialsjukvården på Vasa centralsjukhus inom barnneurologi.

Till arbetsbilden hör bedömning av ergoterapibehov samt handledning och teamarbete. Arbetet består förutom av dessa också av bland annat hjälpmedelsbedömningar. Som fördel ses tidigare erfarenhet av barnergoterapi.

Vi värdesätter ett positivt arbetssätt, gott samarbete och en positiv attityd för utvecklingsarbete. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter inom ett sakkunnigt team.

Vikariatet inleds så snart som möjligt och avslutas 31.12.2024.


Behörighetskrav:
Legitimerad ergoterapeut enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Lisätietoja

http://www.osterbottensvalfard.fi

Yhteystiedot

avdelningsskötare Heidi Nyman

tel. 040 523 2726

fornamn.efternamn@ovph.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan