Hälsocentralläkare, Sydvästra området, Hälsostationerna i Raseborg och Ingå

Hakuaika päättyy  18.12.2024 15:45

Vill du jobba som läkarvikarie i sydvästra området vid hälsostationerna i Raseborg och Ingå?

Vi söker nu allmänläkare och medicinstuderande för olika långa vikariat vid hälsostationerna i Raseborg och Ingå.

INGÅ HÄLSOSTATION
Strandvägen 6, Ingå

Ingå är en kommun med ungefär 5000 invånare och ligger 50 kilometer från huvudstadsregionen. Av invånarna i Ingå har cirka 50 procent svenska som modersmål.

På Ingå hälsostation kan du jobba med vanligt mottagningsarbete men också mångsidigt inom olika sektorer, bland annat på akutmottagningen, rådgivningen och inom skolhälsovården. Vi försöker beakta din specialkompetens och vad du är intresserad av då vi skapar din arbetsbild. På Ingå hälsostation jobbar vi enligt en teammodell. I Ingå jobbar fyra läkare av vilka en är biträdande överläkare på hälsostationen och fungerar som chef för hälsocentralläkarna på stationen. På hälsostationen används patientdatasystemet Pegasos-Omni360.

RASEBORGS HÄLSOSTATION
Ekenäs hälsostation: Östra Strandgatan 9
Karis hälsostation: Bulevarden 21

Raseborg är en stad med drygt 27 000 invånare i Västra Nyland och ligger en dryg timmes bilresa från huvudstadsregionen. Ekenäs hälsostation ligger i Raseborgs sjukhusbyggnad i närheten av jouren, HUS laboratorium och röntgen. Karis hälsostation ligger i Karis centrum. På hälsostationerna i Raseborg finns det sammanlagt ungefär 13 läkare, och i enheterna tillämpas teammodellen. Du kan göra sektorarbete på rådgivningsbyråer och inom skolhälsovården samt genom att utföra mindre ingrepp. På hälsostationen används patientdatasystemet Pegasos-Omni360.

Storleken på enheterna i Raseborg är hanterlig, hälsostationerna tillämpar en mångprofessionell teammodell som stöder det interna samarbetet på enheterna och påskyndar patientens vårdprocess, och arbetsomgivningen är genuint tvåspråkig.

Ekenäs hälsostation fungerar som utbildningshälsostation vid Helsingfors universitet. Vi erbjuder utmärkta specialiseringsmöjligheter inom allmänmedicin samt möjligheten att avlägga särskild allmänläkarutbildning (YEK på finska) samt utbildningar i hälsocentralstjänster. Vi erbjuder en högklassig introduktion, egen tutorläkare, personliga utbildningar på de enskilda verksamhetsställena och gemensamma utbildningar för hela området.

Arbetsplatsens namn och adress: Hälsostationerna i Ingå, Ekenäs och Karis
Arbetstid: heltids- eller deltidsarbete
Anställningen är på viss tid

Vi rekryterar även ordinarie hälsocentralläkare till våra hälsostationer.

Varmt välkommen att bygga Finlands bästa välfärdsområde!

Blev du intresserad? Ta kontakt eller lämna in din ansökan så kan vi diskutera lite närmare.

Utbildning som uppgiften förutsätter: Legitimerad läkare eller medicinstuderande (5 års studier).

För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar och en utredning om hälsotillståndet med tanke på lungtuberkulos enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I Västra Nylands välfärdsområde begärs ett narkotikatest av den person som valts till en tjänst genom slumpmässigt urval enligt rusmedelsprogrammet.

Vi önskar att du har en god samarbets- och interaktionsförmåga. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda vår personal mångsidiga förmåner. Vi erbjuder företagshälsovård och dessutom får du 200 euro per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, motions- eller kollektivtrafikförmåner. Vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid.

Yhteystiedot

HR, Karriärtjänster Anette Sundberg, tfn 040 8304765, anette.sundberg@luvn.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde med oss! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på mödra- och barnrådgivningen till de sista dagarna i livet. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. På så sätt hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi för samman allas starka sidor och kompetens, har vi goda förutsättningar att lyckas med vårt mål. Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Vi är nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela Västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekryteringar främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkigheten är en rikedom på vårt vidsträckta område och vi uppskattar kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Tutustu työnantajaan