Närvårdare, Karis hemvård

Hakuaika päättyy  30.6.2024 15:45

Vi söker efter närvårdare till fastanställningar i Raseborgs hemvård!

I hemvården gör du meningsfullt, givande och ansvarsfullt arbete i varierande arbetsomgivningar hemma hos klienterna. Arbetet är självständigt men du jobbar ändå som en del av ett mångprofessionellt team. Arbetet består av mångsidiga uppgifter så som grundvård och sjukvårdsuppgifter så som sårvård, läkemedelsbehandling och provtagning.

Vi uppskattar vårdkunnande, ett utvecklande arbetssätt, flexibilitet och sociala kunskaper.

Arbetet inom hemvården är rörligt och förutsätter körkort och tillgång till egen bil.

Vi intervjuar även under ansökningstiden!


Arbetsplats och adress: Karis hemvård, Bulevarden 19 bst 2, 10300 Karis
Arbetstid: Treskiftsarbete
Vi beaktar även önskemål om deltidsarbete!

Behörighetskrav: Examen med rätt att använda skyddad yrkesbeteckning som närvårdare. Vi försäkrar din kunskap inom läkemedelshantering genom LOVe- läkemedelstent och prov på praktiskt kunnande.

Vi förutsätter vaccinationsskydd i enlighet med §48 i lagen om smittsamma sjukdomar samt intyg över tuberkulosutredning enligt §55.

Från och med 1.1.2024 ska den anställda uppvisa sitt straffregisterutdrag enligt 28 § i lagen 741/2023 i syfte att utreda brottslig bakgrund hos personer som arbetar med äldre.


I Västra Nylands välfärdsområde begärs ett narkotikatest av den person som valts till en arbetsplats genom slumpmässigt urval enligt rusmedelsprogrammet.

Yhteystiedot

Ytterligare upplysningar ger regionansvarig Maria Grönholm, 040-7114872, vardagar kl. 7-15

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Tutustu työnantajaan