Projektipäällikkö/YTA-alue, määräaikainen tehtävä, kehittäminen & tekniset palvelut

Hakuaika päättyy  29.5.2024 14:30

Haemme Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen (YTA) kuuluvien Lapin, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueiden yhteiseen hankkeeseen projektipäällikköä määräaikaiseen tehtävään 31.12.2025 saakka.

Määräaikaisen tehtävän erillisrahoituksen vuoksi tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) Kehittäminen-toimintoihin ja työnjohdollisesti henkilö sijoittuu Pohteen Teknisiin palveluihin.

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet hallinnoivat n. 1,6 milj. hum²:n laajuisesti sote- ja pelastustoimen käytössä olevia tiloja. Tiloista n. 60 %:a on vuokratiloja ja toimipisteitä on kaikkiaan n. 1 500 kpl.

YTA-alueen hyvinvointialueet ovat sopineet käynnistävänsä yhteisen selvitystyön, jonka tavoitteena on selvittää markkinoilla olevia tilakonsepteja ja uusien tilojen vaihtoehtoisia toteuttamismuotoja sekä omistaja- ja hallintamalleja sekä valtakunnallisesti eri hyvinvointialueiden vuokrasopimuskäytänteitä. Lisäksi selvitetään YTA-alueen välisiä yhteistyömahdollisuuksia tilahallinnan konseptikehityksessä, niihin liittyvissä hankinnoissa ja yhteisten asiakirjamallien luomisessa.

Projektipäällikön keskeisenä tehtävänä on toimia YTA-alueen yhteisenä resurssina selvitystyön käytännön tekijänä. Projektipäällikkö vastaa itsenäisesti selvitysten projektinhallinnasta, tietojen keräämisestä, vuoropuheluista hyvinvointialueiden kesken sekä selvitystyön ja sen erillisrahoituksen edellyttämästä raportoinnista. Lisäksi hän toimii asioiden esittelijänä ja sihteerinä perustettavassa selvitystyön hanketyöryhmässä, johon nimetään kaikkien hyvinvointialueiden edustajat.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kiinteistöalan työkokemusta, projektinhallintataitoja sekä selkeää suullista ja kirjallista esitys- ja viestintätaitoa.

Ammatillisen osaamisen lisäksi arvostamme asiakaspalveluhenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tuntemusta. Tehtävän työskentelypaikkana on Oulu ja työhön voi sisältyä jonkin verran matkustamista.

Kelpoisuusvaatimuksena projektipäällikön tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.


Lisätietoja

http://www.pohde.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Ollipekka Huotari, p. 050 322 7287, ollipekka.huotari@pohde.fi

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa-linkistä.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on vastannut alueen julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 500 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys- ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa. Tutustu työnantajaan