Psykiatri erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelut

Hakuaika päättyy  26.7.2024 15:00

Psykiatria etsitään Mikkeliin psykiatrian erikoissairaanhoidon vastaanottotyöhön. Uudessa Mielen- ja kuntoutuksen talossa yhdistyvät laajasti mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnot, joka mahdollistaa saumattomamman yhteistyön potilaan hoidossa.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee mielenterveys- ja päihdepalveluihin psykiatria vakituiseen virkaan psykiatrian erikoissairaanhoidon avohoidon vastaanottotyöhön 1.9.2024 alkaen tai hakijan kanssa erikseen aloittamisen päivämäärästä sopien.

Psykiatrian erikoissairaanhoidon vastaanottopalvelut toimivat Mielen- ja kuntoutuksen talossa, Mikkelin keskussairaalan vieressä.

Mikkelin mielenterveys- ja päihdepalvelujen toiminnot sijaitsevat kaikki saman katon alla Mielen-ja kuntoutuksen talossa, mukaan lukien myös psykiatrian osastot. Uudistuneet tilat antavat mukavan, turvallisen ja modernin työ- ja hoitoympäristön lisäksi uusia mahdollisuuksia sairaalahoidon ja avohoidon, sekä poliklinikoiden väliseen yhteistyöhön. Tällainen laaja toimintojen yhdistyminen samaan toimipisteeseen tapahtui Eloisassa ensimmäisten joukossa Suomessa. Tämän muutoksen myötä meille avautui paljon mahdollisuuksia eri erikoisalojen ja omien toimintojemme yhä saumattomampaan yhteistyöhön potilaan hoidossa.

Ensisijaisesti tällä virkahaulla haetaan psykiatria erikoissairaanhoidon mielialatyöryhmään.
Hakijan toiveiden ja erityisosaamisen perusteella voimme neuvotella mielialatyöryhmän lääkärinä toimimisen sijaan psykoosityöryhmän, vanhuspsykiatrian työryhmän tai yleissairaalapsykiatrian psykiatrin tehtävästä.

Tehtävänkuvaan voidaan myös hakijan kanssa neuvotellen yhdistää poliklinikan kehittämis- ja johtamisvastuuta, jonka myötä porraspalkkakin on korkeampi ja tehtävänimike apulaisylilääkäri. Näihin tehtäviin on myös mahdollista edetä myös ensin pelkästään vastaanottotyötä tehden.

Paikallinen uraporraspalkkaus;
alle 10v erikoistumisesta: 7786,20€
yli 10v erikoistumisesta; 8186,20€ ja mikäli lisävastuuta-> 8636,20€
Tämä peruspalkan päälle henkilökohtaiset lisät. Peruspalkan lisäksi on mahdollisuus lisätuloihin osallistumalla psykiatrian päivystysvuoroihin, joissa kilpailukykyinen palkkaus kiintein kertakorvauksin. Päivystysvelvollisuutta ei tehtävään sisälly.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä psykiatrian erikoislääkärin pätevyys.
Eduksi luetaan psykiatrian vastaanottotyökokemuksen lisäksi psykoterapeuttinen pätevöityminen.
Pätevien hakijoiden puuttuessa virkaa hoitamaan voidaan ottaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen myös psykiatrista kokemusta omaava laillistettu lääkäri.

Osa-aikaisesti työajasta voimme hakijan toiveiden mukaan neuvotella. Työ voi sisältää myös videovälitteistä etävastaanottotyötä, mutta lähityöskentely on ensisijaisesti toiveenamme ja lähityö katsotaan hakijoita arvioitaessa eduksi. Ohjelmana videovälitteisessä etävastaanotossa on ELOISAN palveluisa toistaiseksi VideoVisit.

Potilasjärjestelmänä meillä on Lifecare.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä psykiatrian erikoislääkärin pätevyys.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa sekä 55 §:n mukaista terveydentilan selvitystä hengityselinten tuberkuloosista. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja

https://etelasavonha.fi/tyopaikat/

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa vastaava ylilääkäri Antti Hoberg, puh. 040 351 3193, antti.hoberg@etelasavonha.fi.

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa vastaa eteläsavolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Eloisalla on noin 190 toimipistettä, joissa työskentelee yhteensä noin 8000 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen ammattilaista. Eloisa on aito ja inhimillinen, ihmisen kokoinen. Me Eloisalaiset haluamme auttaa ja kehittyä. Haluamme olla osana luomassa väestöä palvelevaa ja hyvin toimivaa organisaatiota. Keskusteleva ja avoin ilmapiiri sekä valmentava johtamisote on meillä arkipäivää. Haluamme, että työntekijöillämme on hyvä olla – meillä on tilaa työnilolle. Tavoitteenamme on olla toimialansa joustavin ja paras työpaikka. Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa! Tutustu työnantajaan