Psykologi (lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, Keuruu)

Hakuaika päättyy  3.6.2024 15:45

Hei sinä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä perheneuvolatyöstä kiinnostunut psykologi! Tervetuloa työskentelemään iloiseen ja innostuneeseen työyhteisöömme perheneuvolan sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön (mtp) tiimiin.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn psykologina moniammatillisessa mtp-tiimissä sekä mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaisesti lasten, nuorten ja heidän perheidensä hoidollista tukea.

Nyt haemme Keski-Suomen hyvinvointialueella Keuruulle vakituiseen työsuhteeseen

PSYKOLOGIA

Keski-Suomen hyvinvointialueella on vahvistettu lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihteettömyyden tukeen ja hoitoon pääsyä perustason palveluissa. Eri puolelle Keski-Suomea on perustettu uusia lasten ja nuorten moniammatillisia mielenterveys- ja päihdetyön hoitotiimejä. Keuruun alueen lasten nuorten mielenterveys- ja päihdetyö toteutetaan Seiponniemen perhekeskuksessa sijaitsevassa perheneuvolan tiloissa.

Psykologin työtehtäviin kuuluu lasten ja perheiden kanssa työskentely kasvatus-, vuorovaikutus- ja ihmissuhdehaasteisiin sekä mielenterveyskysymyksiin liittyen. Psykologin työhön sisältyy hoidon tarpeen arviointia ja perustason tutkimusten tekemistä sekä lievien ja keskivaikeiden mielialaoireiden hoitoa ja päihteettömyyteen tukemista. Työskentelyä toteutetaan erilaisia dialogisia, ratkaisukeskeisiä ja lyhytterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen.

Toiminta perustuu vahvasti moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Tehtävässäsi olet osa alueen lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja kasvatus- ja perheneuvontatyön moniammatillista tiimiä, joissa lähityökavereina työskentelet psykologin, sosiaalityöntekijän, psykiatristen sairaanhoitajien sekä lääkärin kanssa. Tiivis tiimityöskentely ja työn jatkuva kehittäminen ovat osa arkea. Tehtävänhoidon tueksi tarjoamme ryhmätyönohjausta ja työhön liittyvää koulutusta. Työaikamuotona on liukuva työaika ja työssä on mahdollisuus osittaiseen etätyöhön.

Tutustu tästä tarkemmin perhekeskustoimintaan: https://youtu.be/-K0wTiFOK34?si=_erh0W5SO_fPP0_j

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon henkilöstä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, laillistettu psykologi. Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi katsotaan työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävässä tarvitaan lisäksi kykyä itsenäiseen työskentelyyn, toimimiseen työparina ja tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Arvostamme kykyä reflektiiviseen työskentelyotteeseen sekä kehittämismyönteisyyttä.

Toivomme hakijoilta riittävää tietopohjaa lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöistä ja hoitomenetelmistä ja työkokemusta lasten ja nuorten kanssa tehtävästä psykologityöstä. Työtä tukevat erikoistumis- ja täydennyskoulutukset katsotaan eduksi.

Tehtävässä työskentely edellyttää liikkumista, joten tehtävässä toimimista helpottaa auton käyttömahdollisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote.

Lämpimästi tervetuloa meille töihin!


Lisätietoja

http://www.hyvaks.fi

Yhteystiedot

Annan mielelläni lisätietoja, kysy lisää:

-

Mika Sivula, palveluvastaava

p. 040 159 7987

mika.sivula@hyvaks.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Olemme Keski-Suomen suurin työnantaja ja vastaamme keskisuomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Meidän jokaisella, noin 12 000 ammattilaisella, on yhtä tärkeä ja merkityksellinen tehtävä ja rooli hyvinvointialueemme toiminnassa. Rohkaisemme toisiamme avoimeen, lämminhenkiseen ja turvallisen työyhteisön luomiseen ja arvostamme toistemme osaamista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin. Avoimuus, palveleva johtaminen ja työelämän joustojen tarjoaminen elämäntilanteesi mukaan ovat hyvinvointialueemme työyhteisöjen vetovoimatekijöitä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue. Lämpimästi tervetuloa työkaveriksi! Tutustu työnantajaan