test

Socialarbetare, Kundhandledning

Hakuaika päättyy  13.10.2023 14:00

Är du en lagspelare som inspireras av ett imponerande arbete? Nu erbjuder vi ett arbetstillfälle där du kan säkerställa kvaliteten på kundens första kontakt med servicen tillsammans med ett multiprofessionellt team!

Det bildas regionala multiprofessionella team i Kundhandledning för Social- och hälsovårdstjänsterna inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha). Dessa team svarar för handledningen, rådgivningen och bedömningen av servicebehovet. Till teamet i området Kimitoön, Pargas och Åbo söker vi nu en utvecklingsorienterad socialarbetare med positiv attityd. Beroende på din önskan kan ditt arbetsställe vara antingen i Kimito eller Pargas.

Socialarbetarens uppgifter består huvudsakligen av kundarbete med olika åldersgrupper. Soihtu-teamets socialarbetare gör bedömningen av servicebehovet enligt socialvårdslagen och vid behov en utredning av barnskyddsbehovet multiprofessionellt. Till uppgifterna hör bedömning och behandling av anmälningar och kontakter enligt socialvårdslagen och barnskyddsanmälningar med deras prioritetsordning. Utöver det kundorienterade tillvägagångssättet är det viktigt att iaktta de tidsfrister som är bindande för verksamheten. Socialarbetaren svarar för bedömningen av kundrelationen inom barnskyddet och socialvården, stödåtgärderna och tjänsterna, beviljandet av tjänster och utkomststöd och/eller för att kunden omfattas av de tjänster som behövs. Vid behov fattar Soihtu-teamets socialarbetare beslut om det barn- och familjeinriktade barnskyddet. Adekvat dokumentation av kundrelationer är en tydlig del av arbetsuppgiften. Arbetet görs i multiprofessionella nätverk. På grund av arbetets rörlighet behövs körkort och bil.

Utöver klientarbetet hör ett utvecklingsfrämjande arbetssätt till uppgiften; deltagande i utvecklingsarbete inom Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha (team, möten, arbetshandledning, fortbildning och så vidare), utvärdering av genomslaget för verksamheten, arbetssätt/tillvägagångssätt och kvalitet, strukturinriktat socialarbete, konsultation och rådgivning till samarbetspartner.

Soihtu-teamets socialarbetarnas dagar är mångsidiga och förutom chefen finns det ett multiprofessionellt och utvecklingsvilligt team som stöder dig i arbetet! Kom och arbeta hos oss med ett imponerande arbete!

Behörighetsvillkor för uppgiften är legitimation av socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

Till uppgiften kan även antas för en viss tid en person som studerar socialt arbete och som har slutfört ämnesstudierna i socialt arbete och praktik som hör till dem.

Anställda inom Egentliga Finlands Välfärdsområde kan välja den anställningsförmån de gillar bland tre alternativ, som viktas på olika sätt mellan tränings-, friskvårds-, kultur-, pendlings- och/eller lunchförmåner.

Det begärs sporadiskt ett drogintyg av den som valts till en tjänst/ett arbetsförhållande i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Den som valts till uppgiften ska tillställa ett straffregisterutdrag över sig själv enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).


Lisätietoja

http://varha.fi

Elina Vuorinen, ledande socialarbetare
elina.vuorinen@varha.fi / tfn. 044 354 8852.
Tjänsten söks i första hand med en elektronisk jobbsökningsblankett via den annons som Egentliga Finlands välfärdsområde publicerat via Kuntarekry. Ansökan kan också lämnas in till Välfärdsområdets kansli inom utsatt tid. Adressen är: Egentliga Finlands välfärdsområdets registratur, Postadress: PB 52, 20521 Åbo.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on satoja eri ammattinimikkeitä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns hundratals olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. #ViGörEttGottJobb

Tutustu työnantajaan