Skip to main content
Sivu 1/37

Sosiaaliala

Sosiaalialan avoimet työpaikat kunnissa. Sosiaalialalla ihmisten auttaminen ja hyvinvointi ovat tärkeitä teemoja. Sosiaalityö koostuu ihmisten auttamisesta, ohjaamisesta, neuvomisesta ja kasvattamisesta. Sosiaalipalvelut ovat lakisääteisiä hyvinvointipalveluita, joiden järjestämisestä kunnat ovat vastuussa

Sosiaalialan työ voi olla joko ehkäisevää tai korjaavaa. Tarve työntekijöille on jatkuvaa ja jossain määrin sosiaalialalla on myös painittu osaajapulan kanssa. Työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät ja töitä ihmisten parissa riittää.

Sosiaalialan työtehtävät ovat ihmisten kanssa työskentelyä, joten hyvistä vuorovaikutustaidoista on apua. Alalla voit työskennellä esimerkiksi nuorten, perheiden tai vanhusten parissa ja auttaa heitä arjen asioissa. Sosiaalialalla tarvetta on etenkin erilaisiin henkilökohtaisen avustajan tehtäviin, vanhus- ja vammaispalveluiden työntekijöille sekä sosiaalityöntekijöille. Lisäksi työtehtäviä on tarjolla esimerkiksi erilaisiin palveluohjaajan, työvalmentajan, palveluneuvojan ja sosiaalialan johdon tehtäviin.