Vikariat som läkare och tandläkare

Hakuaika päättyy  31.12.2024 23:59

Läkare, tandläkare eller en studerande på området - kom till Varha som vikarie!

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter.

Du kan vikariera som läkare:
- om du är legitimerad läkare.
- om du studerar medicin och har genomfört minst de studier som hör till de fyra första studieåren och de studieperioder inom det specialområde som du ämnar arbeta i ingår i läkarens grundutbildning.

Du kan vikariera som tandläkare:
- om du är legitimerad tandläkare.
- om du studerar odontologi och har genomfört minst de studier i odontologi som hör till de fyra första studieåren.

Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner. På ansökningsblanketten frågar man på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka enheter du vill arbeta i.
Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad.

Kom med och bli en del av välfärdsaktörer!

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Se även öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökning om din yrkesgruppen du är intresserad av inte har någon egen anmälan eller om du ännu inte har tillräckligt med studiepoäng för att vikariera som läkare/tandläkare, men du skulle vara intresserad av andra arbetsuppgifter i Varha.


Lisätietoja

https://www.varha.fi/rekry

Yhteystiedot

rekrytointi@varha.fi

Jätä sijaishakemus

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan