Organisation Borgå stad, rekrytering och öppna jobb. - Kuntarekry Skip to main content
Borgå stad

Borgå stad

Vacker och historisk, samtidigt modern och pulserande, Borgå är en starkt växande och utvecklande, livskraftig hemstad för över 50 000 invånare.

Vi arbetar varje dag tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag. Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom Borgås dragningskraft.

Stadens värden är de spelregler som berättar om våra handlingssätt. Vi lever efter våra värderingar i vardagen och särskilt när det gäller att fatta beslut. Vi lovar att agera tillsammans, vi uppskattar varandra, modigt och ansvarsfullt.

Att få respons samt att bli hörd och uppskattad är viktiga saker för oss då vi strävar efter att upprätthålla våra anställdas arbetshälsa.

Våra anställdas välbefinnande skapas av ett meningsfullt arbete. Flexibilitet i arbetstider och arbetsarrangemang är en vardag för oss, vilket gör att individernas arbetsförmåga och arbetsuppgifter möts ännu bättre.

Stadens anställda har goda möjligheter att utveckla sitt kunnande och påverka sin arbetsbild. Vi lär oss i utbildningar men också genom att arbeta och från varandra. Vår vardag i arbetet utvecklas och blir smidigare då vi modigt prövar oss fram; ibland misslyckas vi och ibland får vi i feststämning glädja oss åt att vi har lyckats.

I ett arbetsliv som förändras behöver man förmåga till förändring, kreativitet och fungerande växelverkan som vägkost. I ett fungerande team blir var och en sedd och hörd, också närchefen. En närchef är arbetsgivarens representant och en budbärare för sina medarbetare. Ledarskapet i Borgå stad är människonära och inkluderande, att göra saker tillsammans — ledning genom information och med känsla.

Vi söker arbetstagare i olika åldrar och med olika utbildnings- och professionella bakgrunder. Vi önskar både nyutexaminerade och personer med längre erfarenhet välkomna. Vi värdesätter människor med samarbetsförmåga och nya idéer, som de också vill dela.

I Borgå är det bra att vara och arbeta.

Välkommen med bland de över 2 400 professionella som är anställda av Borgå stad Arbete och företagandeBorgå — hos oss är det människor som gör staden!

Testimonial picture

"En av de viktigaste värderingar för mig är det individuella bemötandet av barnet. Varje barn borde ha det bra och känna att de är välkoma hit och de är värdefulla som de är.

Vårt arbetsgäng är på det sättet roligt, att vi är i olika åldrar och har olika utbildningsbakgrund. Ändå,är vi likvärdiga här på jobbet. Här får man hjälp och stöd."

-Nanna, varhaiskasvatuksen opettaja - lärare inom småbarnspedagogik

Testimonial picture

"För mig är det viktigt att också personalen i min ledda enhet upplever sig bli hörd och uppskattad. Småbarnspedagogik och förskoleundervisning bedrivs uttryckligen tillsammans med hela teamet och arbetsgemenskapen.

Glädjeämnet för mig är en kunnig och professionell personal i vårt daghem. Det är trevligt att komma till arbetet, när det finns en god gemensam anda i arbetsgemenskapen och man förhåller sig lösningsorienterat och utvecklande till saker, utan att glömma skrattet och humorn."

-Iina, vs. päiväkodin johtaja - tf. daghemsföreståndare

Lediga jobb
Borgå stad 24

Visa allt
Visa allt