Skip to main content

Tillgänglighetsrapport

Senaste uppdatering 31.12.2020: FCG Talent > FCG Finnish Consulting Group Oy och email tuki@fcgtalent.fi > tuki@kuntarekry.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy strävar efter att säkerställa tillgängligheten för sina webbplatser och webbapplikationer i enlighet med lagen om digitala tjänster och EU: s tillgänglighetsdirektiv. Detta tillgänglighetsförklaring gäller webbplatsen www.kuntarekry.fi.

Utarbetande av en tillgänglighetsrapport

Denna rapport framställdes 22.5.2020. Beskrivningen är baserad på användartestning, självutvärdering och inspektion utförd med ett testprogram.

Tillgång till nätinnehåll

www.kuntarekry.fi uppfyller huvudsakligen nivåerna A och AA av kraven som anges i riktlinjerna för webbinnehåll Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 www.kuntarekry.fi.

Otillgängligt innehåll

De betydande bristerna hänför sig till tillgängligheten för inspelade videor. Videorna som spelats in på webbplatsen kommer från externa tjänster, där innehållshantering och publicering av videorna är kundorganisationernas ansvar.

Det sekundära innehållet på webbplatsen använder färger vars mörkerkontrastförhållande inte uppfyller WCAG 2.1-kriteriet 1.4.3.

Webbplatsen saknar en mekanism för att kringgå repetitiva block av innehåll. Brist på mekanism uppfyller inte WGAG 2.1-kriteriet 2.4.1.

På sidorna för platsannonser kan gränssnittsspråket och inläggsspråket variera. Det naturliga språket för delar som presenteras på olika språk kan inte fastställas programmatiskt, vilket inte uppfyller WGAG 2.1-kriteriet 3.1.2.

Vi har skapat en plan och ett schema för att hantera avgörande brister. Dessutom utbildar vi vår egen personal att tillhandahålla tjänsten på ett tillgängligt sätt och kontinuerligt övervaka webbplatsens tillgänglighet.

Feedback och kontaktinformation

Du kan ge feedback om webbplatsens tillgänglighet till tuki@kuntarekry.fi.

Klagomål om tillgänglighet och begäran om tillgänglighet

Om du får ett otillfredsställande svar på din feedback om tillgänglighet kan du lämna in ett klagomål om tillgänglighet eller en begäran om tillgänglighet för förtydligande på webbplatsen. I Finland övervakas tillgängligheten av det södra Finlands regionala administrativa organ (ESAVI). ESAVIs https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/ -webbplats har instruktioner och adresser för anmälan.

Myndighetens kontaktuppgifter

Södra Finlands regionala administrativa byrå, enhet för kontroll av tillgänglighet
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
tel. 0295 016 000 (växel)