KAINUUN SOTE

TUTUSTU AVOIMIIN TYÖPAIKKOIHIN

Tule osaavaan joukkoomme!

Minna

"On mielekästä toimia yhteistyössä osana mukavaa ja osaavaa tiimiä"

Katso video

Jesse

"Meiltä löytyy modernit tilat ja laitteet. Töitä on mukava tehdä niiden parissa."

Katso video

Tuula

"Keskisuuren kunnan alueella työskentely on mielenkiintoista"

Katso video

Anu

"Minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja käytössä on liukuva työaika"

KATSO VIDEO

Terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin

Työllistämme noin 3700 henkilöä ja olemme maakunnan suurin työnantaja. Kainuun soten kuntayhtymässä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut on yhdistetty jo vuonna 2005 Kainuun eri kuntien kesken. Vastaamme palveluista 72 000 asukkaan maakunnassa.

Kajaanissa toimiva Kainuun keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidon palveluista, esimerkiksi päivystyksestä ja leikkaustoiminnoista, tehohoidosta, synnytyksistä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. KAKS:n tilat ja toiminta uudistetaan täysin vuoden 2021 loppuun mennessä uuden sairaalan myötä. Ensimmäiset uudet osat on jo otettu käyttöön vuoden 2020 kuluessa.

Avoimet työpaikat

Kansanterveyshoitaja

Avoinna kansanterveyshoitajan vakituinen tehtävä Hyrynsalmen vastaanotolla. Tehtäviin kuuluu mm.

Kuntoutuspsykologi

Kainuun sotessa on tarjolla mielenkiintoinen kuntoutuspsykologin tehtävän sijaisuus…

Sairaanhoitaja

Hakuaikaa on jatkettu 12.3.2021 saakka vähäisen hakijamäärän vuoksi. Aiemmassa 15.2.

Perheneuvolapsykologi

Tervetuloa kauniiseen Kainuuseen, Vuokatin vaarojen kupeeseen!

Perheneuvolapsykologi

Tervetuloa kauniiseen Kainuuseen, Vuokatin vaarojen kupeeseen!

Fysioterapeutti

Fysioterapeutin työtehtävät ikäihmisten ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa Hoitokoti…

Palveluesimies

Palveluesimiehen tehtävät Suomussalmella Hoitokoti Jalonkoskessa ja Hoitokoti Välskärissä.

Sosiaaliohjaaja

Haluaisitko päästä toteuttamaan sosiaalihuoltolain/lastensuojelulain mukaista sosiaalityötä yhdessä…

Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka.

Sosiaalityöntekijä/sosiaaliohjaaja

Sotkamon lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän virka, Sotkamon lastensuojelu.

Sairaanhoitaja

Avoinna kaksi sairaanhoitajan määräaikaista sijaisuutta ajalla 29.3.-29.8.

Apulaispalveluesimies

Apulaispalveluesimiehen tehtävän tarkoituksena on kehittää ja tukea työyksikkönsä toimintaa yhdessä…

Terveyskeskuslääkäri terveyskeskussairaalaan

Organisaatiomuutoksen vuoksi Kajaanin terveyskeskussairaalassa avautuu uusi lääkärin virka vuoden…

Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri

Kainuun keskussairaalassa Kajaanissa on haettavana Terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden…

Suunnittelija

Haemme kehittämis- ja suunnitteluyksikköön suunnittelijaa STM…

Palveluesimies

Hakuaikaa jatketaan 3.3.2021 asti vähäisen hakijamäärän vuoksi. Aikaisemmassa 10.2.

sairaanhoitaja

Haettavana sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus Aikuisten somaattisen erikoissairaanhoidon…

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan määräaikainen tehtävä aikuisten somaattisen erikoissairaanhoidon osastotoiminnan…

Sairaanhoitaja

Kainuun soten aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksienhoidon vastuualueelle haetaan…

Toimistosihteeri

Haemme vammaispalveluihin toimistosihteeriä vakituiseen työsuhteeseen.

Lähihoitajan ja sairaanhoitajan sijaisuudet

Tervetuloa työskentelemään Kainuun soteen.

Lähihoitaja

Tervetuloa työskentelemään Kainuun soteen.

Lähihoitaja

Haettavana kaksi (2) lähihoitajan tehtävää Palvelukeskus Kalliossa.

Terveyskeskushammaslääkäri

Terveyskeskushammaslääkärin tehtävät. Suun terveydenhuollossa on noin 100 työtekijää…

Sosiaalityöntekijä

Työskentely tapahtuu pääasiassa työparin/moniammatillisen tiimin kanssa, lasten- (80%)…

Töihin Kainuun soteen

Olemme Kainuun suurin työnantaja.

Lähi- ja sairaanhoitaja

Tervetuloa työskentelemään Kainuun soteen. Haemme lähihoitajia…

Vs. terveyskeskuslääkäri

Kainuun soten terveysasemilla on avoimia terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia.

Miksi Kainuun sote?

Tarjoamme työntekijälle mukavan työyhteisön, mielenkiintoisia sekä haastavia työtehtäviä sekä asianmukaista koulutusta. Olemme saaneet palautetta rennosta ja mukavasta työilmapiiristä sekä hyvästä kollegiaalisesta tuesta. Työnantajana Kainuun sote panostaa työntekijöiden kokonaisvaltaiseen viihtymiseen.

Lääkäriksi Kainuuseen

Olem­me Kai­nuun suu­rin työ­nan­ta­ja, jo­ten työn­te­ki­jäl­le voi­daan tar­jo­ta mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä se­kä jous­ta­vat ja hy­vät työ­suh­de-edut.

LUE LISÄÄ

Hoitajaksi Kainuuseen

Teem­me asia­kas­läh­töis­tä ja osaa­vaa hoi­to­työ­tä mo­niam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä.

LUE LISÄÄ

Sijaisuudet

Meil­lä on tar­jol­la eri mit­tai­sia si­jai­suuk­sia ja voit myös teh­dä keik­kaa oman ai­ka­tau­lu­si mu­kai­ses­ti. Keik­kai­le­mal­la pää­set tu­tus­tu­maan eri yk­si­köi­hin saa­den mo­ni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta.

ILMOITTAUDU SIJAISEKSI

Ota yhteyttä

Au­kio­loa­jat:
Toi­mis­to avoin­na ma-pe klo 9.00-15.00
Pu­he­li­mit­se olem­me ta­voi­tet­ta­vis­sa ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-15.00

Osoi­te:
Se­mi­naa­rin­ka­tu 2, Int­te­ri -ra­ken­nus
87100 Ka­jaa­ni

YHTEYSTIEDOT