KAINUUN SOTE

Tule osaavaan joukkoomme!

TUTUSTU AVOIMIIN TYÖPAIKKOIHIN

"On mielekästä toimia yhteistyössä osana mukavaa ja osaavaa tiimiä"

"Keskisuuren kunnan alueella työskentely on mielenkiintoista"

Tutustu työntekijöihimme

Jesse

"Meiltä löytyy modernit tilat ja laitteet. Töitä on mukava tehdä niiden parissa."

Katso video

Anu

"Minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja käytössä on liukuva työaika"

KATSO VIDEO

Terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin

Työllistämme noin 3700 henkilöä ja olemme maakunnan suurin työnantaja. Kainuun soten kuntayhtymässä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut on yhdistetty jo vuonna 2005 Kainuun eri kuntien kesken. Vastaamme palveluista 72 000 asukkaan maakunnassa.

Kajaanissa toimiva Kainuun keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidon palveluista, esimerkiksi päivystyksestä ja leikkaustoiminnoista, tehohoidosta, synnytyksistä, psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. KAKS:n tilat ja toiminta uudistetaan täysin vuoden 2021 loppuun mennessä uuden sairaalan myötä. Ensimmäiset uudet osat on jo otettu käyttöön vuoden 2020 kuluessa.

Avoimet työpaikat

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävät Sotkamon kotihoidossa. Tehtävä on kotihoidon asiakkaiden hoiva- ja hoitotyötä…

Sairaanhoitaja

Tervetuloa työskentelemään Kainuun soteen.

Toimintaterapeutti

Kainuun sotessa on tarjolla mielenkiintoinen toimintaterapeutin tehtävän sijaisuus vaativan…

Toimintaterapeutti

Kainuun sotessa on tarjolla mielenkiintoinen toimintaterapeutin tehtävä aikuisten…

Kuntoutuspsykologi

Kainuun sotessa on tarjolla mielenkiintoinen kuntoutuspsykologin tehtävän sijaisuus…

Sairaanhoitaja

Kajaanin terveyskeskussairaalan akuuttiyksikössä on avoinna sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus…

Lähihoitaja

Meillä on kesän ajan töitä sinulle perushoitaja / lähihoitaja…

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävä, sisäinen sijainen Sotkamon kotihoidossa.

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävä kotihoidon resurssipoolissa Paltamon kotihoidossa.

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävät (2) ikäihmisten palveluiden kotihoidon resurssipoolissa…

Lähihoitajat

Lähihoitajan tehtävät (4) kotihoidon resurssipoolissa Kajaanissa.

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävä vanhuspalveluiden kotihoidon resurssipoolissa, kotipesä Kuhmon kotihoito.

Apulaisylilääkäri

Kainuun uuteen sairaalaan haetaan aikuispsykiatrialle avohoidon erikoislääkäriä.

Apulaisylilääkäri

Psykiatrian sairaalalääkäri.

Psykologi

Psykologin tehtävä aikuisten mielenterveyspalveluissa Sotkamossa.

Psykologi

Psykologin tehtävä Kajaanissa aikuisten mielenterveyspalveluissa uuden sairaalan moniammatillisessa…

Liuosvarastonhoitaja

Työ on päivätyötä arkisin. Työhön kuuluu fyysisiä tehtäviä, kuten liuospakkausten…

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävät Kajaanin keskustan alueen kotihoidossa.

Sosiaalityöntekijä

Kajaanin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän virka Kajaanin perhekeskuksella.

Sosiaalityöntekijä

Kajaanin lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän virka Kajaanin perhekeskuksella.

Sairaanhoitaja/ Muistihoitaja

Haemme muistihoitajaa määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 31.5.-30.11.2021.

Perhetyön sosiaaliohjaaja

Perhetyön sosiaaliohjaaja toimii lapsiperheiden sosiaalipalvelujen perhetyön tulosyksikön…

Sosiaaliohjaaja

Haluaisitko päästä toteuttamaan sosiaalihuoltolain/lastensuojelulain mukaista sosiaalityötä yhdessä…

Sairaanhoitaja

Haemme sairaanhoitajaa kirurgian poliklinikalle Kainuun keskussairaalaan ajalle 10.5.-15.8.2021.

Lähihoitaja

Lähihoitajan työtehtävät ikäihmisten palveluissa Palvelukeskus Kalliossa.

Sosiaalityöntekijä

Haemme vammaispalveluihin sosiaalityöntekijän viransijaista. Viran sijoituspaikka on Sotkamossa.

Röntgenhoitaja

Kainuun keskussairaalassa kuvantamisen yksikössä on haettavana röntgenhoitajan määräaikainen…

Lähihoitaja

Lähihoitajan sijaisuus Paltamon kotihoitoon ajalle 3.5-31.12.21.

Terveyskeskuslääkäri

Sotkamo on yli 10 000 asukkaan kunta Kajaanin naapurissa.

Apulaisylilääkäri

Haemme muutosjohtamiseen halukasta apulaisylilääkäriä…

Sairaanhoitaja

Suomussalmen terveyskeskussairaalassa on avoinna sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus ajalla 10.

Lähihoitaja

Lähihoitajan tehtävät Hoitokoti Toppilassa.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan tehtävä Ristijärven kotihoidossa.

Toimintaterapeutti

Kainuun sotessa on tarjolla toimintaterapeutin perhevapaan sijaisuus Kuhmossa ajalla 7.6.2021-31.12.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan tehtävä Ristijärven kotihoidossa.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutin työtehtävät ikäihmisten ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa Hoitokoti…

Kesälääkärin sijaisuudet erikoissairaanhoidossa

Kesälääkärin sijaisuudet erikoissairaanhoidon tulosyksiköissä Kainuun keskussairaalassa.

Kesälääkärin sijaisuudet terveyskeskuksissa

Kesälääkärin sijaisuudet Kainuun soten terveyskeskussairaaloissa.

Lähihoitajan ja sairaanhoitajan sijaisuudet

Tervetuloa työskentelemään Kainuun soteen.

Töihin Kainuun soteen

Olemme Kainuun suurin työnantaja.

Vs. terveyskeskuslääkäri

Kainuun soten terveysasemilla on avoimia terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia.

Miksi Kainuun sote?

Tarjoamme työntekijälle mukavan työyhteisön, mielenkiintoisia sekä haastavia työtehtäviä sekä asianmukaista koulutusta. Olemme saaneet palautetta rennosta ja mukavasta työilmapiiristä sekä hyvästä kollegiaalisesta tuesta. Työnantajana Kainuun sote panostaa työntekijöiden kokonaisvaltaiseen viihtymiseen.

Lääkäriksi Kainuuseen

Olem­me Kai­nuun suu­rin työ­nan­ta­ja, jo­ten työn­te­ki­jäl­le voi­daan tar­jo­ta mie­len­kiin­toi­sia ja haas­ta­via työ­teh­tä­viä se­kä jous­ta­vat ja hy­vät työ­suh­de-edut.

LUE LISÄÄ

Hoitajaksi Kainuuseen

Teem­me asia­kas­läh­töis­tä ja osaa­vaa hoi­to­työ­tä mo­niam­ma­til­li­sis­sa tii­meis­sä.

LUE LISÄÄ

Sijaisuudet

Meil­lä on tar­jol­la eri mit­tai­sia si­jai­suuk­sia ja voit myös teh­dä keik­kaa oman ai­ka­tau­lu­si mu­kai­ses­ti. Keik­kai­le­mal­la pää­set tu­tus­tu­maan eri yk­si­köi­hin saa­den mo­ni­puo­lis­ta työ­ko­ke­mus­ta.

ILMOITTAUDU SIJAISEKSI

Ota yhteyttä

Au­kio­loa­jat:
Toi­mis­to avoin­na ma-pe klo 9.00-15.00
Pu­he­li­mit­se olem­me ta­voi­tet­ta­vis­sa ma-to 8.00-16.00 ja pe 8.00-15.00

Osoi­te:
Se­mi­naa­rin­ka­tu 2, Int­te­ri -ra­ken­nus
87100 Ka­jaa­ni

YHTEYSTIEDOT