Kristinestad

Kristinestad

I den havsnära trähusstaden och dess landsbygdstätorter kan du leva ett fullvärdigt liv. Den viktigaste basservicen är lättillgänglig och hälsosam närmat produceras på olika håll i bygden.

I Kristinestad behöver man sällan gå över ån efter vatten. Servicenäringarna, industrin samt jord- och skogsbruket utgör kärnan i stadens näringsliv. De små och medelstora lokala företagen ser till att vardagen fungerar. Både människor, hus och apparater av olika slag allt från bilar till datorer sköts så att de hålls i skick.

Stadens mänskliga storlek stärker gemenskapen. Om du vill kan du lära dig det andra inhemska språket i din vardag - i motionsgruppen, byagården, vid sandlådan eller t.ex. vid fiskdisken i butiken. Barnen får naturligt språkbad på daghemmets gårdsplan och ungdomarna träffar varandra i sina fritidsaktiviteter.

Lediga jobb
Kristinestad 16

Visa allt