Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Valteri center för lärande och kompetens

Det riksomfattande Valteri center för lärande och kompetens stöder närskoleprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för elever med behov av allmänt, intensifierat och särskilt stöd.  

Vår verksamhet baseras på samarbete mellan flera yrkesgrupper, brett kunnande och innovativa tillvägagångssätt. Valteri center för lärande och kompetens har sex enheter, som ansvarar för vägledningstjänsterna. Valteri-skolan har sin verksamhet inom verksamhetsenheterna.

På Valteri arbetar omkring 550 yrkespersoner och experter inom utbildnings-, social- och hälsovården. Våra kunder är bl.a. enskilda elever, yrkespersoner inom området, skolor, kommuner och städer. Valteri hör till utbildningsstyrelsens verksamhetsområde och vårt samarbete är tätt för trestegsstödet. Vår målsättning är att så många elever som möjligt ska kunna studera i den egna kommunens närskolor.

Lediga jobb
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 2

Visa allt