Organisation Vasa stad, rekrytering och öppna jobb. - Kuntarekry Skip to main content
Vasa stad

Vasa stad

I Vasa är energi en positiv drivkraft

Nordens energihuvudstad Vasa är en unik kombination av modern internationalism, ung entusiasm, innovativt kunnande och lugn och ro. Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarvsobjekt: havet är en del av vår vardag och vår källa till återhämtning. I Vasa finns det över 160 företag inom energibranschen och över 20 kulturobjekt inom en kilometers radie från torget.

Den livskraftiga näringsstrukturen i Vasa är en av nyckelfaktorerna bakom den höga sysselsättningsgraden. Arbetsplatserna uppkommer inte bara kring en fabrik eller en sektor, utan näringsstrukturen är tämligen mångsidig. De internationella bolagen i Vasaregionen och deras betydande energikompetens gör regionen till ett viktigt område i Finland.

En orubblig målmedvetenhet och en lagom dos galenskap är våra främsta drivkrafter. Vår karaktär har slipats fram under regionens långa historia och präglas idag av stolthet, ihärdighet och en stark tävlingsinstinkt. Människornas passionerade inställning till att lyckas på det personliga planet syns i en hög sysselsättningsgrad och ett mod att försöka sig på det omöjliga. Sysselsättningsläget i Vasaregionen är bland de bästa i Finland: här är arbetsplatssufficiensen så hög som 126 %. Inkomstnivån ligger nästan på huvudstadsregionens nivå, och proportionellt sett är regionen Finlands mest företagstäta område.

För oss är det helt naturligt att förena kompetens, språk och kulturer. Det har resulterat i att Vasa är den näst mest internationella staden i Finland. En stark historia inom internationell handel samt tillverkning av båtar och fartyg samt motorer till dessa har skapat ett globalt kluster inom energibranschen.

Arbete för en bra vardag

Vasa stad kontinuerligt behöver nytt kunnigt folk: unga sommararbetare, studerande vikarier, nyutexaminerade samt erfarna yrkesmänniskor i många utmanande uppgifter.

Möjligheten att skapa en trivsam och trygg vardag för invånarna är en sak som många av de som arbetar hos oss sätter värde på i sitt arbete. Som Vasa stads arbetstagare gör du ett betydelsefullt arbete: du är med och gör Vasa till en stad där det är bra för människorna att leva, arbeta och studera.

Vår utgångspunkt är att få fram den bästa potentialen i våra arbetsgemenskaper genom att uppmuntra och stöda. Därför satsar vi på förmansarbete och coachande ledarskap. De teman som är viktiga för vår arbetsgemenskap kommer fram i våra gemensamma värdelöften, där vi förbinder oss att agera målinriktat, värdesätta och utveckla oss själva samt lyssna på och uppmuntra andra.

Vi strävar efter att öka mångformigheten bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer. Vi gynnar anonym rekrytering, som innebär att sökandenas personuppgifter inte syns i ansökningarna när förmannen går igenom potentiella kandidater för intervjun. Den information som finns till påseende, t.ex. arbetserfarenheten, uppmuntrar till att fästa uppmärksamhet vid det kunnande som krävs för uppgiften och är väsentligt med tanke på stadens strategi.

Kännetecknande för oss är en stark gemenskap och en vilja att utveckla regionen tillsammans för invånarnas bästa. Servicen främjas, utbudet motsvarar efterfrågan och allt fungerar både på finska och på svenska. Här mår man bra, i livets alla skeden.

Välkommen att arbeta hos Vasa stad!

Läs mer:www.vaasa.fi/sv/rekrytering

Lediga jobb
Vasa stad 25

Visa allt
Visa allt