Vörå kommun

Vörå kommun

Vörå kommun är en tvåspråkig livskraftig landsbygdskommun med skärgårdsdel. Svenska är majoritetsspråk. Nuvarande Vörå kommun har bildats via samgång mellan Vörå och Maxmo kommuner 2007 och Oravais kommun 2011.

Kommunen är en attraktiv boendekommun, som kan erbjuda boendemiljöer i olika kommundelar; centrumbetonad, havsnära eller i traditionell jordbruksmiljö med hög livskvalitet. Vare sig du gillar idrott, friluftsliv, teater, musik eller historia så kommer du att hitta en fritidssysselsättning för dig.

I kommunen kan vi erbjuda utbildning upp till gymnasienivå. Gymnasiet vid Campus Norrvalla är det enda svenskspråkiga idrottsgymnasiet i Finland. Kommunen har även ett välutbrett nät av barndagsvårdsplatser. Kommunen är en föregångare när det gäller mottagning och integrering av invandrare.

Målsättningen är att Vörå kommun ska vara en självständig kommun som har en konkurrenskraftig verksamhet i förhållande till andra kommuner. Vi prioritera den kommunala ekonomins skötsel så att förmågan att producera grundservicen förbättras. Vi eftersträvar en modern och innovativ förvaltning för att ge bra service åt våra invånare och besökare.

Arbetslösheten i kommunen hör till de lägsta i landskapet, betydligt under landets medeltal. Sysselsättningen är på topp tack vare det breda utbudet av företag som kännetecknar Vörå kommun.

Lediga jobb
Vörå kommun 15

Visa allt