Skip to main content
Vörå kommun

Vörå kommun

Vörå kommun är en tvåspråkig livskraftig landsbygdskommun med skärgårdsdel. Svenska är majoritetsspråk.

Kommunen är en attraktiv boendekommun, som kan erbjuda boendemiljöer i olika kommundelar; centrumbetonad, havsnära eller i traditionell jordbruksmiljö med hög livskvalitet. Vare sig du gillar idrott, friluftsliv, teater, musik eller historia så kommer du att hitta en fritidssysselsättning för dig.

I kommunen kan vi erbjuda utbildning upp till gymnasienivå. Gymnasiet vid Campus Norrvalla är det enda svenskspråkiga idrottsgymnasiet i Finland. Kommunen har även ett välutbrett nät av barndagsvårdsplatser. Kommunen är en föregångare när det gäller mottagning och integrering av invandrare.

Målsättningen är att Vörå kommun ska vara en självständig kommun som har en konkurrenskraftig verksamhet i förhållande till andra kommuner. Vi prioritera den kommunala ekonomins skötsel så att förmågan att producera grundservicen förbättras. Vi eftersträvar en modern och innovativ förvaltning för att ge bra service åt våra invånare och besökare.

Arbetslösheten i kommunen hör till de lägsta i landskapet, betydligt under landets medeltal. Sysselsättningen är på topp tack vare det breda utbudet av företag som kännetecknar Vörå kommun.

Välkommen att trivas med oss. Vi tror på framtiden.

Lediga jobb
Vörå kommun 0

Visa allt
No org results text

Inga resultat

Arbetsgivaren har inga publicerade arbetsplatsannonser.