Skip to main content

Så här gör du ett bra CV

21.11.2019 15:17

Så här gör du ett bra CV

En meritförteckning, eller ett CV (curriculum vitae), är en sammanfattning av den sökandes kompetens, arbetserfarenhet och i viss mån även personlighet. CV:t ska övertyga arbetsgivaren om att den sökande är kvalificerad och lämplig för uppgiften.

CV:t är vanligen ett textdokument. På en video framträder personligheten bättre, men en video kräver lite mer teknisk kompetens. Eftersom det än så länge är ganska ovanligt med videoansökningar väcker en sådan sannolikt uppmärksamhet. Gör dock alltid också en skriftlig sammanfattning vid sidan av videon. Det finns också videoliknande presentationsprogram, till exempel Prezi, som du kan göra ett personligt CV med. Det finns fina exempel att ta modell av på internet.

Många arbetsgivare använder färdiga webbaserade ansökningsformulär. Kuntarekrys formulär är exempel på dessa. Arbetsgivaren väljer frågebatteri själv. Det är dock alltid bra att göra ett traditionellt CV, eftersom det fungerar som databas. Det är enkelt att kopiera avsnitt ur CV:t och redigera det utifrån det jobb du söker.

De arbetsgivare som använder Kuntarekry beslutar själva om det ska gå att bifoga ansökan ett fritt formulerat CV. Om det går är det alltid bra att bifoga CV eftersom det ger arbetsgivaren en uppfattning om dig. Många rekryterare säger att ett CV är som en snabb personlig introduktion.

Ett CV kan utarbetas på många olika sätt, och dess innehåll beror på vilken bransch du söker jobb i, vilken arbetsuppgift du söker och dina styrkor. Ett bra CV är alltid anpassat efter arbetsuppgiften. En ingenjör gör ett formellt CV, en kommunikationsplanerare kan gärna vara mer kreativ.

När du planerar ditt CV, fundera på följande frågor

• Får läsaren relevant information om dig?
• Motsvarar du önskemålen i platsannonsen och använder du samma termer som i annonsen?
• Håller du dig till det som är relevant?
• Är du ändå (lagom) personlig så att du skiljer dig från mängden bland andra sökande?

Ett bra CV är en sida långt, högst en och en halv.

CV:ts uppbyggnad är flexibel, men endast till en viss gräns

Uppbyggnaden är friare än förr, men det ska innehålla följande grundläggande uppgifter

• kontaktuppgifter synligt, t.ex. i övre vänstra hörnet
• arbetserfarenhet i kronologisk ordning med den senaste först och en kort beskrivning av arbetsuppgifterna
• examen: läroanstalt, studielinje och för studerande beräknat examensdatum
• ämne för slutarbetet samt praktik om dessa är relevanta med tanke på arbetet
• kompletterande utbildning, kurser
• kunskaper i datateknik och -program
• språkkunskaper med nivåbedömning: modersmål, flytande, tillräckliga för arbetsuppgiften, hjälpliga
• hobbyer eller intressen kortfattat
• datum.

Du har väl en profil på Linkedin? Infoga en länk till den och eventuella arbetsprov.

Du behöver inte nödvändigtvis uppge födelsetid eller civilstånd i ditt CV.

Använd verb, beskriv vad du har åstadkommit

När du skriver om din arbetserfarenhet, berätta vad du har gjort och åstadkommit. Att du har jobbat som expert i tre år säger inte läsaren någonting. Om du berättar att du har utfört service på organisationens medicintekniska utrustning och utvecklat maskinsevicebokföringen förstår läsaren genast din mångsidiga kompetens.

Bra verb när du berättar om din kompetens är ansvara för, utveckla, färdigställa, driftsätta, leda, planera, genomföra.

Låt även en bild berätta

Även om foto inte nödvändigtvis krävs är det i praktiken nödvändigt att bifoga foto om du verkligen vill ge ett gott intryck. Att hitta ett lämpligt foto är ofta den sista ansträngningen och sedan börjar koncentrationen tryta. Ett kraftigt beskuret passfoto är inte smickrande för någon.

Vad kännetecknar då ett bra foto? Det enda som är ett ovillkorligt måste är kvaliteten: fotot ska ha bra skärpa, vara sakligt och utan filter. Fotot ska stödja CV:ts innehåll och stil. Om fotot och texten är motstridiga är du inte trovärdig och ditt budskap förlorar effekt.

Om CV:t är fritt formulerat erbjuder fotot många möjligheter. Du kan använda till exempel en helkroppsbild och placera den bredvid texten så att den går från sidans övre till sidan nedre kant.

Det går att ta riktigt bra foton med en högklassig mobilkamera. Här får du några tips

• välj en neutral bakgrund utan störande enskilda element
• utnyttja naturligt ljus
• beskär inte fotot för kraftigt, ditt ansikte ska inte uppta hela bilden.

Många vill satsa på att gå till en proffsfotograf, och ofta är det en bra investering. Ta med dig flera klädalternativ till fotograferingen. Blicken dras alltid till färger, så välj gärna något annat än svart eller grått. En proffsfotograf kan hjälpa dig med allt detta.

I CV:t är ingressen ett smakprov på det övriga innehållet

Många använder en kort ingress i CV:t där de sammanfattar det viktigaste. Ingressen väcker uppmärksamhet och läses i princip alltid.

Det är svårt att göra en bra ingress, eftersom du i princip ska komprimera hela CV:ts innehåll i ett par meningar. Du måste väga varje ord. Om du inte hinner redigera ditt CV, redigera åtminstone ingressen. I ingressen ska du svara på just de önskemål som framförs i platsannonsen.

Skapa effekt med färger, ikoner, linjer

Du kan framhäva till exempel rubriker med färg. Hur du ska använda och välja färg beror på arbetsuppgiften: för ingenjörer kan mörkblått vara ett bra val, medan till exempel den som jobbar med barn kan välja grannare färger.

Du kan också använda färgade linjer för att dela in texten eller till exempel färga ett område på ett par centimeter upptill på sidan där du skriver rubriken Curriculum vitae, namn och datum.

Fetstil är också ett sätt att framhäva viss text. Kom ihåg: endast ett avsnitt på ett par ord med fetstil per stycke.

Använd samma ord som i platsannonsen

Arbetsgivare söker anställda med hjälp av termer som är betydelsefulla även för dem. De kan beaktas redan i det första gallringsskedet: till nästa skede går de som till exempel har en viss färdighet eller kunskaper i ett visst program. Läs med andra ord noggrant igenom platsannonsen och använd samma ord i CV:t. Ord i grundform är alltid det säkraste kortet.

CV:t och ansökan hör ihop

Du utarbetar förmodligen en ansökan vid sidan av CV:t. Var noggrann med att inte i ansökan upprepa det som redan står i ditt CV. Många sparar ansökan och CV:t tillsammans i PDF-format. I slutet av ansökan kan du nämna att ditt CV finns på nästa sida.