Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen sijaisuudet - Lahden kaupunki

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut hakee sijaisia varhaiskasvatuksen opettajien, hoitajien ja avustajien eripituisiin sijaisuuksiin. Siksi ne soveltuvat loistavasti esimerkiksi opintojen tai osa-aikatyön oheen, tai tarjoavat muuten vain joustavan tavan työskennellä omaan elämäntilanteeseen sopivasti.

Varhaiskasvatuspalvelut muodostaa oman palveluyksikön, joka sisältää lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen. Toimintayksiköitä ovat päiväkodit ja avoimen varhaiskasvatuksen ryhmät. Lahdessa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa näkyy leikin, oivalluksen ja oppimisen ilo sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Etsimme ennakkoluulottomia, joustavia, hyvät tiimi- ja yhteistyötaidot omaavia henkilöitä, joille lapsi ja lapsen oppiminen, leikkiminen sekä kehittyminen ovat lähellä sydäntä.

Jopa 97 % suosittelisi* sijaisena toimimista läheiselleen tai tuttavalleen.

"Kiitos, on ollut mukava tehdä sijaisuuksia! Vastaanotto päiväkodeissa on ollut hyvää ja ideoitakin on otettu vastaan. Itsekin tietysti olen oppinut paljon." kertoo eräs palautekyselyymme vastannut kokemuksistaan.

Kelpoisuusehtona tehtäviin on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen pätevyys. Myös mahdollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaistarpeita täytettäessä.

Ilmoittaudu sijaispankkiimme täyttämällä hakemus "Hae työpaikkaa" -linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää tutkintotodistukset.

Sijaisuuksia saadaksesi sinun tulee käydä haastattelussa. Järjestämme nonstop haastattelupäivän torstaina 11.8.2022, 8.9.2022, 22.9.2022, 13.10.2022, 17.11.2022 ja 8.12.2022 klo 9-15 Lahden palvelutorin työllisyyden kuntakokeilun Ohjaamolla (Kauppakeskus Trio 2. kerros). Haastatteluun ei tarvitse varata aikaa, vaan voit tulla suoraan Ohjaamon aulaan.

Otathan mukaan alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset sekä henkilöllisyyden osoittavan todistuksen esim. ajokortin.

Jos sinulle ei sovi nonstop haastattelupäivä, otathan yhteyttä rekrytointi@lahti.fi, jotta voimme sopia erikseen haastatteluajan.

*Sijaisille tehty kysely 6/2019

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/, https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rekrytointi@lahti.fi ja tietoa päiväkodeista ja avoimesta varhaiskasvatuksesta https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Varhaiskasvatus

Lahti on tehty kestäväksi

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Lahden kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb