test

Hoitaja, Mäntylän palvelukeskus Rantasalmi

Hakuaika päättyy  7.5.2024 15:00

Teemme työtä suurella sydämellä kaikki yhdessä ja toisiamme kunnioittaen. Hae mukaan ammattitaitoiseen ja Eloisaan joukkoomme!

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee geronomia tai lähihoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Mäntylän palvelukeskukseen Rantasalmelle, aloitus sopimuksen mukaan.

Mäntylän palvelukeskus on 40-paikkainen Rantasalmella sijaitseva ympärivuorokautista hoivaa tarjoava ikäihmisten palveluasumisen yksikkö. Palvelukeskus on jaettu neljään eri osastoon ja osastot sijaisevat yhdessä kerroksessa. Mäntylän palvelukeskuksessa on myös viihtyisä, turvallinen piha-alue, jossa ulkoiluhetket asukkaiden kanssa mahdollistuvat.
 
Olet motivoitunut tekemään työtä ikääntyneiden asiakkaiden sekä heidän verkostojensa kanssa. Sinulla on kyky kohdata erilaisessa elämäntilanteessa olevia asiakkaita oman elämänsä asiantuntijoina. Työssäsi käytät ammattitaitoasi monipuolisesti asiakkaidemme hyvinvoinnin tukemiseksi; huolehdit heidän perustarpeistaan toimintakykyä arvioiden. Suunnittelet ja toteutat kuntouttavaa toimintaa tavoitteena asiakkaiden toimintakyvyn edistäminen. Sinulla on itsenäinen ja kehittämismyönteinen työote, hyvät työyhteisötaidot, kyky toimia muuttuvissa tilanteissa ja sitoudut yhdessä laadittuihin tavoitteisiin. Tukena työssäsi on innostava ja ammatilliseen kehittymiseen kannustava moniammatillinen työyhteisö.

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, joustavuutta ja luovuutta muuttuvissa olosuhteissa, vastuullisuutta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Arvostamme aitoa kiinnostusta vanhustyöhön ja kykyä luoda asukkaiden arkeen mielekkyyttä. Teemme työtä asiakaslähtöisesti sekä läheiset huomioiden.
 
Eloisa tarjoaa työntekijöilleen kattavat henkilöstöedut, kuten 300 euron arvoisen rahan käytettäväksi liikuntaan, kulttuuriin tai hyvinvointipalveluihin, kahvit, teet ja kaakaot työpaikalla sekä työsuhdepyöräedun. Haluamme, että viihdyt ja voit meillä hyvin. Eloisalla uuden työntekijän työskenneltyä tehtävässä vähintään 3 kuukautta, maksamme kertaluontoisen rekrytointipalkkion 500-800 euroa, riippuen työsuhteesi pituudesta.

Tervetuloa Eloisaan joukkoomme!

Kelpoisuusvaatimuksena on geronomin ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus tai lähihoitajan tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteen ammatillinen tutkinto.
Eduksi luetaan lähihoitajan suuntautuminen kuntoutukseen.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa sekä 55 §:n mukaista terveydentilan selvitystä hengityselinten tuberkuloosista. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 1.1.2024 alkaen ikääntyneiden kanssa työskentelevän henkilön tulee esittää hyväksyttävä rikosrekisteriote ennen työn alkamista yli 3 kk:n palvelussuhteissa (valvontalaki 741/2023 28 §)


Lisätietoja

https://etelasavonha.fi/tyopaikat/

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa palveluesihenkilö Minna Laasonen, puh. 040 720 0622, minna.laasonen@etelasavonha.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa vastaa eteläsavolaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Eloisalla on noin 190 toimipistettä, joissa työskentelee yhteensä noin 8000 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen ammattilaista. Eloisa on aito ja inhimillinen, ihmisen kokoinen. Me Eloisalaiset haluamme auttaa ja kehittyä. Haluamme olla osana luomassa väestöä palvelevaa ja hyvin toimivaa organisaatiota. Keskusteleva ja avoin ilmapiiri sekä valmentava johtamisote on meillä arkipäivää. Haluamme, että työntekijöillämme on hyvä olla – meillä on tilaa työnilolle. Tavoitteenamme on olla toimialansa joustavin ja paras työpaikka. Myö yhessä – Terveyttä ja turvaa Etelä-Savossa! Tutustu työnantajaan