Vikariat som handledare inom den sociala sektorn

Hakuaika päättyy  31.12.2024 23:59

Yrkesutbildad person inom socialvården och hälso- och sjukvården eller studerande på området - kom till oss som vikarie!

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter.

Handledarens uppgiftsbeskrivning varierar från enhet till enhet. Som handledare kan du fungera till exempel inom handikappservicen, där du svarar för att de boende utövar sin dagliga verksamhet, upprätthåller en aktiv vardag och sörjer för att de boende får bra vård. Inom barnskyddet i sin tur stöder, hjälper och handleder du barn och unga i vardagliga aktiviteter.

Du kan arbeta som handledare:
- Om du har legitimation som yrkesutbildad person inom socialvården och hälso- och sjukvården (avlagd examen på YH- eller institutnivå).
- Du håller på att avlägga YH-examen inom socialvård och sjuk- och hälsovård.

Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner. På ansökningsblanketten frågar man på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka enheter du vill arbeta i.
Studerande: på ansökningsblanketten frågar man hur många poäng du har i studieregistret vid tidpunkten du skriver ansökningen. Anteckna också datum för studieregistret.

Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad.

Kom med och bli en del av välfärdsaktörer!

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Ifall du också är intresserad av andra arbetsuppgifter i Varha, se öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökan.


Lisätietoja

https://www.varha.fi/rekry

Yhteystiedot

rekrytointi@varha.fi

Jätä sijaishakemus

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan