test

Vikariat som sjukskötare och sjukskötarestuderande

Hakuaika päättyy  31.12.2023 14:00

Sjukskötare eller sjukskötarstuderande - kom till Varha som vikarie!

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter. Hos oss kan du göra vikariat i olika uppgifter beroende på i vilket skede dina studier är. Uppgiftsbeskrivningarna varierar från enhet till enhet.

Du kan fungera:
- Som sjukskötare, om du är utexaminerad sjukskötare eller har slutfört minst 140 studiepoäng av sjukskötares studier.
- Som närvårdare när du har avlagt minst 90 studiepoäng av sjukskötares studier.
- Som vårdare när du har avlagt minst 60 studiepoäng av sjukskötares studier.
- Som vårdassistent när du har avlagt färre än 60 studiepoäng av sjukskötares studier.

Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner.

På ansökningsblanketten frågar man på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka enheter du vill arbeta i. Är du till exempel intresserad av att arbeta i handikappservice, social- och hälsovårdcentraler eller ÅUCS-sjukhustjänster?

Studerande: På ansökningsblanketten frågar man hur många kompetenspoäng du har i studieregistret vid tidpunkten du skriver ansökningen. Anteckna också datum för studieregistret.

Lämna in din öppna ansökan via länken “Lämna in en vikarieansökan”. Din ansökan sparas i vår vikariebank. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt vikariat för dig.

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Ifall du också är intresserad av andra arbetsuppgifter i Varha, till exempel provtagning, se öppna ansökningar för andra yrkesgrupper - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22. Där hittar du också en allmän öppen ansökan.


Lisätietoja

https://www.varha.fi/rekry

rekrytointi@varha.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Tutustu työnantajaan