Skip to main content
Hangö stad Hangö stad Hangö stad

Hangö stad

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel.

Ungefär 600 stadens anställda och tjänsteinnehavare betjänar de cirka 8000 invånare som bor i Hangö stad. Staden är den största arbetsgivaren i Hangö. Majoriteten av personalen - över tre fjärdedelar - är kvinnor. De största sektorerna är grundtryggheten och bildningen som sysselsätter tillsammans cirka 400 personer.

Hangö stad är en pålitlig och uppmuntrande arbetsgivare som beaktar personalens förmågor och kunskaper. Staden förverkligar en rättvis och konkurrenskraftig personalpolitik i en trygg och tvåspråkig arbetsmiljö med gott rykte.

Centrala värderingar i personalledarskapet är rättvisa, uppskattning av den sakkunniga personalen som binder sig för gemensamma målsättningar och för att utveckla arbetsgemenskapen, samarbete samt kompanjonskap och trygghet.

Lediga jobb
Hangö stad 12

Visa allt