Öppen ansökan till Varha

Hakuaika päättyy  31.12.2024 23:59

Är du intresserad av ett jobb i Varha? Skicka en öppen ansökan till oss och hitta ett vikariat för uppgifter som intresserar dig!

Hos oss görs betydelsefullt arbete i den unika region som är rik av städer, landsbygd, skärgård och hav. Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter inom social-, hälso- och räddningssektorn samt inom förvaltning, teknik och stödtjänster. Det som förenar oss är viljan att göra ett meningsfullt arbete som befrämjar välfärden hos invånarna i Egentliga Finland.

Vikariat av olika längd är ett utmärkt sätt att bekanta sig med Varhas mångsidiga arbetsmöjligheter. Om du är studerande kan du vikariera i olika uppgifter beroende på i vilket skede dina studier är. Uppgiftsbeskrivningarna varierar från enhet till enhet. Våra verksamhetsställen finns i alla Egentliga Finlands kommuner.

På ansökningsblanketten frågar man på vilken ort du vill arbeta och om du har särskilda önskemål om vilka enheter du vill arbeta i. Är du till exempel intresserad av att arbeta med koncerntjänster, social- och hälsocentraler eller ÅUCS-sjukhustjänster?

Studerande: På ansökningsblanketten frågar man hur många kompetenspoäng du har i studieregistret vid tidpunkten du skriver ansökningen. Anteckna också datum för studieregistret.
Om du är intresserad av uppgifterna som välfärdsaktör, lämna in en öppen ansökan via länken ”Lämna in en vikarieansökan”. Vi kontaktar dig om vi har ett lämpligt uppdrag åt dig. Kom ihåg att hålla din ansökan uppdaterad.

Vi efterföljer kraven om vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar för anställda som arbetar i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården. I vissa uppdrag krävs att den som väljs för uppgiften lämnar in straffregister om sig själv som avses i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Se även vissa våra yrkesgruppers egna öppna ansökningar - rekryteringarna finns här: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/?&desc=avoin%20haku&display=grid&lang=fi_FI,sv_SE,en_US&limit=24&organisation=39800&sort=%22-publish_from%22.


Lisätietoja

http://varha.fi/rekry

Yhteystiedot

rekrytointi@varha.fi

Jätä sijaishakemus

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan

Kuntarekryä päivitetään 17.6. klo 17 - 23 välisenä aikana. Katkon aikana et pääse kirjautumaan omaan profiiliisi tai lähettämään työhakemuksia.