Karleby stad

Vi har en bredare horisont

Vi ansvarar för Karlebybornas goda vardag

Karleby stad och dess koncernbolag sysselsätter sammanlagt ca 2 300 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att stadsinvånarnas vardag är smidig, vi utvecklar stadens service och stärker Karlebys livskraft. Vi värdesätter varandra, håller våra löften och betjänar invånarna så bra som möjligt. Vi skapar en gemensam servicekultur för arbetsgemenskaperna och agerar respektfullt och ansvarsfullt. Välkommen till oss!

Lediga arbetsplatser i Karleby

Bekanta dig också med de här!

Vikariat

Vi söker kunniga och serviceinriktade vikarier för olika långa vikariat. Du kan vara endera en studerande inom branschen, redan utexaminerad eller en erfaren yrkeskunnig, duktig och initiativrik person som är intresserad av att jobba som vikarie hos oss.

Praktikplats

Karleby stad erbjuder praktikplatser inom olika sektorer för den som studerar. Ta kontakt direkt till den önskade sektorn!

Sommarjobb

Staden erbjuder årligen ett sommarjobb till över 200 ungdomar. Arbetet är för det mesta assisterande uppgifter inom olika sektorer och enheter, som en del av ett etablerat team.

Stadens sysselsättningstjänster

Vi stödjer arbetslösa arbetssökandens väg till de öppna arbetsmarknaderna bl.a. genom arbetsprövning och lönesubventionerat arbete. Vi samarbetar tätt med andra sysselsättande aktörer och deltar i kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen.

Vårt mål är en välmående och kompetent personal.

Bli en av oss!

Lediga arbersplats i Karleby