Till arbetsgivaren

Till arbetsgivaren

Kuntarekry.fi är kommunsektorns riksomfattande söktjänst och kommunarbetsgivarnas rekryteringstjänst.

Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet, lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna och kommunägda företag – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för arbetsgivare

tuki@fcgtalent.fi
Tel. 044 4314 999

FCG Talent Ab 

Osmovägen 34, 00610 Helsingfors
PB 950, 00601 Helsingfors

Kiilakiventie 1, 90250 Uleaborg

www.fcgtalent.fi I www.kuntarekry.fi I www.fcg.fi

Alla e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@fcg.fi

Publicera arbetsplatsannonser

Publicera arbetsplatsannonser

Med en arbetsplatsannons eller reklambanner i Kuntarekry.fi når du överlägset bäst sökanden som är intresserade av kommunjobb.

Tiotusentals besökare letar varje vecka efter arbetsplatser i Kuntarekry.fi-tjänsten. Nio av tio hittar intressanta arbetsplatsannonser.

Köp mediautrymme i Kuntarekry så når du dessa aktiva sökanden på kommunsektorn – även utan fortlöpande Kuntarekry-systemavtal.

Publicera arbetsplatsannonser

Som kommunal arbetsgivare kan du publicera arbetsplatsannonser i Kuntarekry.fi. Annonsen publiceras på nätet och du betalar med faktura.

  • 5 arbetsplatsannonser under 12 månaders tid för 750 € (+merv.skatt tillkommer)
  • 1 arbetsplatsannons 350 € (+merv.skatt tillkommer)

Köp en annons, beställa användarnamnen tuki@fcgtalent.fi

Gör reklam med en banner

Gör reklam med en banner

Reklambannern på webbplatsen Kuntarekry.fi ger arbetsplatsannonsen och rekryteringskampanjen ett lyft. Via reklambannern kan du läsa arbetsplatsannonsen i Kuntarekry eller på din webbplats.

Bannern på Kuntarekry.fi:s framsida (1500px x 320 px, .jpg, .png, .gif)

Du kan välja bannerplatsens start och slut från vilken vardag som helst må-fre. Bokningen behöver inte vara veckovis utan kan gälla t ex tors-tors.

  • en vecka 300 € (+ merv.skatt)
  • två veckor 500 € (+ merv.skatt)
  • fyra veckor 900 € (+ merv.skatt)

Priserna gäller färdigt material. För bannerplaneringen och förverkligandet med kundens material tillkommer 100 € (+ merv.skatt).

Beställ en banner tuki@fcgtalent.fi