Info om Kuntarekry

Info om Kuntarekry

Kuntarekry.fi är kommunsektorns riksomfattande söktjänst och kommunarbetsgivarnas rekryteringstjänst.

Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet, lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna och kommunägda företag – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Kontaktuppgifter

Sökanden

Om du har frågor som gäller jobbsökningen eller användningen av Kuntarekry, kontakta arbetsgivaren vars jobb du tänker söka.

Arbetsgivarens kontaktuppgifter finns i arbetsplatsannonsen. Av arbetsgivaren får du råd och svar på eventuella frågor som uppstår.

Arbetsgivaren

FCG Talent Oy
Osmovägen 34, 00610 Helsingfors
PB 950, 00601 Helsingfors
www.kuntarekry.fi

Tekniska

-

FCG Talent

Kuntarekry.fi-tjänsten produceras av FCG Talent Oy (fusionerats 1.1.2018 av FCG Elbit Oy och FCG Kuntarekry Oy). Bolaget utvecklar moderna, innovativa och användarvänliga programvarulösningar för rekryteringen, hanteringen av personuppgifter, personalutvecklingen samt rehabiliteringsanstalternas verksamhetsstyrning. Huvudprodukten omfattas av Kuntarekry.fi-tjänsten. Andra programvaror är ElbitHR, KuntaHR, KirkkoHR och Kuntomaster. FCG Talent Oy har utvecklat programvaror för flera olika branscher i över 30 år och ingår i Finnish Consulting Group -koncernen.