Skip to main content

Info om Kuntarekry

Info om Kuntarekry

Kuntarekry.fi är kommunsektorns riksomfattande söktjänst och kommunarbetsgivarnas rekryteringstjänst.

Kuntarekry som siffror

  • 3 500 lediga jobb hela tiden
  • över 350 organisationer mångsidigt runt i Finland
  • 4,2 miljoner besökare per år
  • över en miljon besök varje månad

Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet, lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna och kommunägda företag – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Kontaktuppgifter

Sökanden

Om du har glömt din användarnamn eller ditt lösenord, gå till inloggningssida och klicka "Glömde du lösenordet eller användarnamn?".

Om du har frågor som gäller jobbsökningen eller användningen av Kuntarekry, kontakta arbetsgivaren vars jobb du tänker söka.

Arbetsgivarens kontaktuppgifter finns i arbetsplatsannonsen. Av arbetsgivaren får du råd och svar på eventuella frågor som uppstår.

Om du har tekniska problem med Kuntarekry, du kan fråga hjälp från tuki@fcgtalent.fi.

Arbetsgivaren

Kundservice: 044 4314 999 eller tuki@fcgtalent.fi

FCG Talent Oy
Osmovägen 34, 00610 Helsingfors
PB 950, 00601 Helsingfors


https://www.kuntarekry.fi/se/

Vill du börja använda Kuntarekry i er organisation?

Kontakta eller läs mer

Maria Wendell, 050 520 3761, maria.wendell@fcg.fi

Kimmo Koski, 050 3288 517, kimmo.koski@fcg.fi

FCG

Kuntarekry.fi-tjänsten produceras av FCG Oy. Bolaget utvecklar moderna, innovativa och användarvänliga programvarulösningar för rekryteringen, hanteringen av personuppgifter, personalutvecklingen samt rehabiliteringsanstalternas verksamhetsstyrning.

Huvudprodukten omfattas av Kuntarekry.fi-tjänsten. Andra programvaror är ElbitHR, KuntaHR och KirkkoHR. Vi har utvecklat programvaror för flera olika branscher i över 30 år och ingår i Finnish Consulting Group -koncernen.