Skip to main content

Unga

Unga

På webbplatsen Kuntarekry.fi kan du hitta tusentals lediga jobb inom kommunala organisationer och välfärdsområden, arbetsgivarpresentationer och intressanta artiklar om arbetsliv och jobbsökande.

Det finns också gott om sommarjobb, praktik och lärlingsplatser i Kuntarekry varje år. Genom Kuntarekry kan du också skicka in vikarieansökningar och öppna ansökningar till arbetsgivare som du är intresserad av eller genom att helt enkelt begränsa arbetsplatsområdet.

Kommunala organisationer är kommuner, städer, samkommuner och företag som ägs av kommuner.

Varför jobba i kommunen?

Meningsfullt arbete

För många känns själva jobbet viktigare om det är betydelsefullt för hela samhället. Denna innebörd är starkt närvarande i kommunala organisationers och välfärdsområdens arbete. T ex omsorgen, fostran och infrastrukturen är branscher där betydelsen märks en hel del.

En organisation – tusentals arbetsuppgifter

Stabilitet, mångsidighet och möjlighet till personlig tillväxt och utveckling är också viktigt i arbetet. Hos en offentlig arbetsgivare kan du ha en lång karriär och avancera inom området, från ett område till ett annat eller till en chefsposition utan att byta arbetsgivare. Inom kommunala organisationer och välfärdsområden jobbar man med tusentals olika befattningar över hela Finland.

Ansvarigt ledarskap

Den offentliga sektorn är också mindre beroende av ekonomiska konjunkturer på kort sikt än den privata sektorn. Kommunala organisationer och välfärdsområden är ansvarsfulla arbetsgivare som satsar på att orka och trivas på jobbet, samt kompetensutveckling, erbjuda utbildning, personalverksamhet och stabila anställningsförhållanden.

Om kommunalt arbete

Personalen i kommunerna och samkommunerna står antingen i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande, dvs enligt tjänsteförhållandets typ. Den största skillnaden mellan anställningsformerna är rättsförhållandets karaktär. Avgörande är om anställningsförhållandet innebär offentlilgt maktbruk. En tjänsteinnehavare står i ett offentligrättsligt förhållande till arbetsgivaren, medan en arbetstagare har ett privaträttsligt förhållande. Uppgifter där man använder offentlig makt sköts i tjänsteförhållande. Annars anställs personalen i arbetsavtalsförhållande. Till exempel läkare och lärare är anställda i tjänsteförhållande, en avloppsvattensexpert och en turismrådgivare är däremot anställda i arbetsavtalsförhållande. Av den kommunala personalen är cirka 73 procent anställd i arbetsavtalsförhållande och 27 i tjänsteförhållande. Antalet arbetsavtalsförhållanden ökar kontinuerligt, medan antalet tjänsteförhållanden minskar.

Kommunerna följer AKTA dvs det Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Andra arbetskollektivavtal som följs utgörs av läkarnas, lärarnas och den tekniska personalens arbets- och tjänstekollektivavtal. Kommunanställda bör ha tillräckliga kunskaper i finska och/eller i svenska för att kunna sköta arbetsuppgifterna.

Yrken berättelser
För våra samarbetskumpaner

På denna sida kan du hitta information om Kuntarekrys verksamhet för att utveckla ungas arbetslivsmedvetenhet, genom att lyfta fram de omfattande jobbmöjligheterna inom offentlig sektorn.

Kuntarekry arbetar aktivt på de största sociala mediekanalerna - Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och TikTok - och delar information om jobbmöjligheter i kommunala organisationer och välfärdsområden på ett mångsidigt och inspirerande sätt, med hjälp av kanaler och innehåll som passar ungdomarnas målgrupp. Dessutom deltar Kuntarekry aktivt i olika arbetssökandearrangemang runt om i Finland och nätverkar med olika kommunala- arbets- och ungdomsoperatörer.

Mitt jobb - Kuntarekry.fi ger information åt unga och yrkesverksamma inom ungdomssektorn om arbetsmöjligheterna på kommunsektorn. Här finns intressanta plock från kommunsektorn. Mitt jobb - Kuntarekry.fi –arbetet finansieras av Finlands Kommunförbund, KT Kommunarbetsgivarna, Keva, Kommunfinans och AVAINTA Arbetsgivarna rf. Arbetet förverkligas av Kuntarekry.fi-rekryteringstjänsten.

Framgångsrik Finland görs i närheten
Mitt jobb - Kuntarekry.fi
Påverkande kommunikation, vars mål är
  • att få framtidens unga experter och kommunala arbetsgivare att hitta varandra
  • väcka ungas intresse för kommunala organisationers mångsidiga karriär- och arbetsmöjligheter
  • locka unga att söka jobb i kommuner och städer
  • stödja att kompetenta medarbetare finns inom kommunsektorn även de kommande åren genom att bryta stereotyper
I vårt påverkansarbete
  • vi erbjuder unga nyttig information om arbete inom den kommunala sektorn samt verktyg för att stödja val av yrke och karriär, inträde i arbetslivet och jobbsökande
  • vi producerar och delar intressant innehåll för ungdomar på sociala medier
  • vi producerar material och nätverkar med kommunala arbetsgivare, arbetsförmedlare, studievägledare och ungdomsarbetare
  • vi deltar i olika arbetssökandeevenemang runt om i Finland
  • vi deltar i nationella påverkanskampanjer (t.ex. Vastuullinen kesäduuni)
Vastuullinen kesäduuni
Vastuullinen kesäduuni

Kampanjen för ansvarsfullt sommarjobb hjälper arbetsgivare att utveckla sina sommararbeten och ge unga människor en framgångsrik sommarupplevelse. För en ung person ger en framgångsrik sommararbetserfarenhet förtroende för sig själva och för framtiden. Det skapar en positiv bild av arbetsgivaren och dess bransch. Som arbetsgivare drar du nytta av entusiastiska sommaranställdas arbete och nya insikter och idéer.

Att delta i kampanjen ger synlighet på kampanjwebbplatsen och sociala medier, samt möjligheten att kostnadsfritt annonsera ut din organisations sommarjobb på Oikotie och kampanjwebbplatsen. Du kan använda Vastuullinen kesäduunis logotyp och kampanjmaterial, som hjälper dig att kommunicera en positiv arbetsgivarbild till unga, kunder och intressenter. Genom att delta kan du utveckla sommarens arbetsprocesser genom att utnyttja kampanjens material och evenemang. Framgångsrika sommararbeten undersöks i Kesäduuni-studien och premieras i tävlingen mest ansvarsfulla Kesäduuni.