Skip to main content

Unga

Unga

För många känns själva jobbet viktigare om det är betydelsefullt för hela samhället. I kommunjobb märker man lätt av detta.

T ex omsorgen, fostran och infrastrukturen är branscher där betydelsen märks en hel del.

Varför jobba i kommunen?

En organisation – tusentals arbetsuppgifter

En annan viktig sak i arbetet är möjligheten till personlig utveckling. I kommunen kan man utvecklas inom den egna branschen, eller kanske byta till en helt ny bransch och nya förmansuppgifter utan att helt och hållet byta arbetsgivare. I många fall erbjuds även kompetensutveckling och utbildning.

Ansvarigt ledarskap

Konjunkturfluktuationerna påverkar inte lika mycket kommunsektorns funktioner som samhällets. Kommunerna är ansvariga arbetsgivare och vill även satsa på god arbetsatmosfär.

Yrken

Om kommunalt arbete

Personalen i kommunerna och samkommunerna står antingen i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande, dvs enligt tjänsteförhållandets typ. Den största skillnaden mellan anställningsformerna är rättsförhållandets karaktär. Avgörande är om anställningsförhållandet innebär offentlilgt maktbruk. En tjänsteinnehavare står i ett offentligrättsligt förhållande till arbetsgivaren, medan en arbetstagare har ett privaträttsligt förhållande. Uppgifter där man använder offentlig makt sköts i tjänsteförhållande. Annars anställs personalen i arbetsavtalsförhållande. Till exempel läkare och lärare är anställda i tjänsteförhållande, en avloppsvattensexpert och en turismrådgivare är däremot anställda i arbetsavtalsförhållande. Av den kommunala personalen är cirka 73 procent anställd i arbetsavtalsförhållande och 27 i tjänsteförhållande. Antalet arbetsavtalsförhållanden ökar kontinuerligt, medan antalet tjänsteförhållanden minskar. Kommunerna följer AKTA dvs det Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Andra arbetskollektivavtal som följs utgörs av läkarnas, lärarnas och den tekniska personalens arbets- och tjänstekollektivavtal. Kommunanställda bör ha tillräckliga kunskaper i finska och/eller i svenska för att kunna sköta arbetsuppgifterna.

För våra samarbetskumpaner

Mitt jobb - Kuntarekry.fi ger information åt unga och yrkesverksamma inom ungdomssektorn om arbetsmöjligheterna på kommunsektorn. Här finns intressanta plock från kommunsektorn. Mitt jobb - Kuntarekry.fi –arbetet finansieras av Finlands Kommunförbund, KT Kommunarbetsgivarna, Keva, Kommunfinans och AVAINTA Arbetsgivarna rf. Arbetet förverkligas av Kuntarekry.fi-rekryteringstjänsten.

Mitt jobb
Mitt jobb – Med Kuntarekry.fi eftersträvas
  • sysselsättning åt unga på kommunsektorn
  • ökat intresse för branschens mångsidiga arbetsmöjligheter
  • ungas ansökningar till branschen
  • stöd för att fler kompetenta arbetstagare söker sig till kommunerna i framtiden
Mitt jobb - Kuntarekry.fi påverkar
  • Vi utvecklar för unga en kuntarekry.-fi/mitt jobb-databank som informerar om kommunjobb och olika arbetsrelaterade frågor
  • I sociala medier informerar vi unga om kommunbranschen
  • Vi producerar material och ordnar evenemang för kommunala arbetsgivare, TE-byråernas arbetstagare, studiehandledare och ungdomsarbetare
  • Vi deltar i riksomfattande kampanjer (t ex. Vastuullinen kesäduuni)
Vastuullinen kesäduuni
Vastuullinen kesäduuni

Kampanjen för ansvarsfullt sommarjobb hjälper arbetsgivare att utveckla sina sommararbeten och ge unga människor en framgångsrik sommarupplevelse.

För en ung person ger en framgångsrik sommararbetserfarenhet förtroende för sig själva och för framtiden. Det skapar en positiv bild av arbetsgivaren och dess bransch. Som arbetsgivare drar du nytta av entusiastiska sommaranställdas arbete och nya insikter och idéer.