Skip to main content

Nu har du den enastående möjligheten att vara med och skapa en splitterny enhet! Välkommen att jobba som barnskötare inom småbarnspedagogik på Skepparbackens daghem och senare i höst på nybygget Utkikens daghem.

Skepparbackens daghem, Klippans daghem och Kongsbergs daghem slås ihop i november och bildar Utkikens daghem. När daghemmen slås samman och flyttar till nybygget, följer den nuvarande personalen med och får fortsätta sitt arbete i tidsenliga och moderna utrymmen. Nu har du chansen att tillsammans med dina nya kollegor och barnen delta i planeringen av nybygget och samarbeta för att skapa en gemensam verksamhetskultur.

Utkikens daghem kommer att fungera i samma byggnad som finska daghemmet Tähystäjän päiväkoti, bägge daghemmen har 7 grupper. De mångsidiga lokalerna som innefattar bland annat en gymnastiksal, en verkstad och ett rörelserum är planerade för barn från 10 månader till 6 år. Utkikens daghem är beläget i Esboviken och ligger 200 meter från köpcentret Lippulaiva som har goda trafikförbindelser, med både metro och buss.

Du inleder ditt arbete på Skepparbackens daghem som har 2 barngrupper. För tillfället har vi en grupp med 12 barn i 1-3 års åldern och en grupp med 21 barn i 3-5 års åldern. Du blir en tilläggsresurs i gruppen där det finns barn i åldern 3-5, som behöver en extra vuxen.

Som resursbarnskötare inom småbarnpedagogik arbetar du i ett team tillsammans med två lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare inom småbarnspedagogik. Vi söker en barnskötare som har intresse att utveckla småbarnspedagogiken där barnets bästa ligger i fokus. Du ansvarar tillsammans med ditt team för att planera, förverkliga och utvärdera verksamheten.

När vi planerar verksamheten tillsammans med barnen nyttjar vi närområdet och brukar ta promenader till olika lekparker, gå till biblioteket eller ha verksamhet i den närmaste skogen i området. Vi jobbar tillsammans för att främja barnens lärande och utveckling genom att arbeta jämlikt och inkluderande. För oss är ett bra samarbete inom arbetsgemenskapen viktig och vi har en positiv, pedagogisk arbetsgemenskap där vi stöder varandra.

Arbetet inleds 1.8.2024 eller senare enligt överenskommelse.

Jobbet är ett vikariat 1.8.2024-30.6.2025.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet.

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

Ta gärna kontakt ifall du vill veta mer om vår verksamhet eller har andra frågor!

Arbetsplats och adress: Skepparbackens daghem, Sjöfarargatan 5, 02320 Esbo / senare i höst Utkikens daghem, Utkiksgatan 2, 02320 Esbo
Arbetstid: 38 timmar 15 minuter per vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).
Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: flexibilitet, engagemang samt god samarbetsförmåga.


På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/skepparbackens-daghem#section-19344

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Ledare inom småbarnspedagogik
Juni Lönnfeldt
043 824 8754
juni.lonnfeldt@esbo.fi
(semester 1-28.7, tillbaka på
jobb igen måndagen den 29.7)

Lär dig mer om oss

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Plats
Sjöfarargatan 5
02320 Espoo

 • Esbo stad - Rökfri arbetsplats
 • Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare
 • Mer om arbetsgivaren
  Sök nu!
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.