Skip to main content
Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto

Manner-Suomessa on 18 maakuntaa, ja niissä jokaisessa on maakunnan liitto. Maakunnan liitot ovat osa aluehallintoa. Ne ovat kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimivia lakisääteisiä kuntayhtymiä.

Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntia ovat kaikki Etelä-Karjalan kunnat. Liiton lakisääteisiä tehtäviä ovat alueiden kehittäminen sekä maakuntakaavoitus.

Etelä-Karjalan liitto on myös suunnittelu- ja edunvalvontayksikkö, joka tekee työtä maakunnan henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin sekä kulttuurin edistämiseksi.

Toimintaamme kuuluu myös muita kuin laissa säädettyjä tehtäviä. Etelä-Karjalan liitto ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja. Liitossa tehdään myös maakuntaa koskevia tutkimuksia, tilastointia, suunnitelmia ja selvityksiä.
Maakunnan liitto on myös maakunnan eri vaikuttajatahojen ja sidosryhmien yhteistyöorganisaatio.

Etelä-Karjalan liiton päättävien elinten luottamushenkilöt ovat jäsenkuntien poliittisia vaikuttajia. He edustavat kunnallisvaalien tuloksen mukaisesti alueen väestön poliittista tahtoa.

Työpaikat
Etelä-Karjalan liitto 0

Näytä kaikki
No org results text

Ei tuloksia

Työnantajalla ei ole tällä hetkellä työpaikkailmoituksia julkaistuna.