Nuorelle

Nuorelle

Monelle työssä tärkeintä on sen merkitys yhteiskunnalle. Kuntatyössä tämä merkitys on vahvasti läsnä.

Esimerkiksi hoitotyö, kasvatus ja infrastruktuurin ylläpito ovat aloja, joissa et tarvitse suurtakaan mielikuvitusta nähdäksesi, että työlläsi on väliä.

Miksi töihin kuntaan?

Yksi organisaatio - tuhansia tehtäviä

Toinen tärkeä elementti työssä on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen. Kunnassa voit edetä alan sisällä, alalta toiselle tai esimiestehtäviin ilman työnantajan vaihtoa. Koulutusta osaamisen kehittämiseen on tarjolla.

Vastuullista johtamista

Kunta-alalla on myös yksityistä sektoria vähäisempi riippuvuus talouden suhdanteista lyhyellä aikavälillä. Kunnat ovat vastuullisia työnantajia ja työilmapiiriin panostetaan tärkeänä osatekijänä.

Ammatit

Hankintapäällikkö
Play

Hankintapäällikkö

ICT-erityisasiantuntija
Play

ICT-erityisasiantuntija

Erityisluokanopettaja
Play

Erityisluokanopettaja

Lastentarhanopettaja
Play

Lastentarhanopettaja

Liikunnanohjaaja
Play

Liikunnanohjaaja

Oppilashuollonohjaaja
Play

Oppilashuollonohjaaja

Päihdetyöntekijä
Play

Päihdetyöntekijä

Sosiaalityöntekijä
Play

Sosiaalityöntekijä

Katuinsinööri
Play

Katuinsinööri

Projekti-insinööri
Play

Projekti-insinööri

Raitiovaununkuljettaja
Play

Raitiovaununkuljettaja

Rakennusalan insinööri
Play

Rakennusalan insinööri

Sairaalafyysikko
Play

Sairaalafyysikko

Röntgenhoitaja
Play

Röntgenhoitaja

Erikoislääkäri
Play

Erikoislääkäri

Sairaanhoitaja
Play

Sairaanhoitaja

Tietoa kuntatyöstä

Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö palkataan joko virkasuhteeseen tai työsopimussuhteeseen, joilla tarkoitetaan palvelussuhteen lajia. Keskeisin ero virka- ja työsuhteen välillä on oikeussuhteen luonne. Viranhaltija on julkisoikeudellisessa suhteessa työnantajaan, kun taas työntekijä on yksityisoikeudellisessa suhteessa. Tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Muutoin henkilöstö palkataan työsuhteeseen. Esimerkiksi lääkärit ja opettajat ovat virkasuhteessa työnantajaan, jätevesiasiantuntija ja matkailuneuvoja työsuhteissa. Kuntien henkilöstöstä noin 73 prosenttia on työsuhteessa ja 27 prosenttia virkasuhteessa. Työsuhteiden määrä lisääntyy koko ajan ja virkasuhteiden vastaavasti vähenee. Kunnissa noudatetaan KVTES:ä eli kunnallista yleistä työ- ja virkaehtosopimusta. Muita sovellettavia työehtosopimuksia ovat lääkäreiden, opettajien ja teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimukset. Kunnissa henkilöstöllä on oltava riittävä suomen ja/tai ruotsin kielen taito työtehtävien hoitamiseen.

Lue lisätietoa kunta-alan palkoista

Yhteistyökumppanille

Omatyö - Kuntarekry.fi kertoo nuorille ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille työmahdollisuuksista kunta-alalla. Näiltä sivuilta löydät kuntatyöstä kertovia poimintoja. Omatyö - Kuntarekry.fi -työtä rahoittavat Suomen Kuntaliitto, KT Kuntatyönantajat, Keva, Kuntarahoitus ja Avaintyönantajat AVAINTA ry. Työn toteuttaa Kuntarekry.fi-rekrytointipalvelua tuottava FCG Oy.

Onnistuva suomi tehdään lähellä
Omatyö
Omatyö - Kuntarekry.fi on vaikuttamisviestintää, jonka tavoitteena on
  • saada nuoret tulevaisuuden osaajat ja kuntatyönantajat löytämään toisensa
  • herättää nuorten kiinnostus kunta-alan monipuolisia ura- ja työmahdollisuuksia kohtaan
  • houkutella heidät hakeutumaan työhön kuntiin ja kaupunkeihin
  • tukea sitä, että kuntiin löytyy osaavia työntekijöitä myös tulevina vuosina
Omatyö - Kuntarekry.fi -vaikuttamistyössä
  • rakennamme nuorille kuntarekry.-fi/omatyö -tietopankin, joka tarjoaa tietoa työstä kunta-alalla sekä työkaluja ammatin- ja uravalinnan, työelämään astumisen ja työnhaun tueksi
  • tuotamme ja jaamme nuorille kiinnostavaa sisältöä kunta-alan työstä sosiaalisen median kanavissa
  • tuotamme materiaalia ja järjestämme tapahtumia kuntatyönantajille, TE-toimistojen työntekijöille, oppilaanohjaajille ja nuorisotyöntekijöille
  • osallistumme valtakunnallisiin vaikuttamiskampanjoihin (esim. Vastuullinen kesäduuni)
Vastuullinen kesäduuni
Vastuullinen kesäduuni

Vastuullinen kesäduuni -kampanja auttaa työnantajia kehittämään kesätyökäytäntöjään ja tarjoamaan nuorelle onnistuneen kesätyökokemuksen. Nuorelle onnistunut kesätyökokemus antaa luottamusta itseensä ja tulevaisuuteen. Se luo positiivisen kuvan työnantajasta ja tämän toimialasta. Työnantajana hyödytte innostuneiden kesätyöntekijöiden työpanoksesta ja tuoreista näkemyksistä ja ideoista.

Osallistuminen kampanjaan tuo näkyvyyden kampanjasivustolla ja somessa, sekä mahdollisuuden ilmoittaa organisaatiosi kesätyöpaikat veloituksetta Oikotiellä ja kampanjasivustolla. Saat käyttää Vastuullinen kesäduuni -logoa sekä kampanjamateriaaleja, joiden avulla viestit positiivista työnantajakuvaa nuorille, asiakkaille sekä sidosryhmille. Osallistumalla pääset kehittämään kesätyöprosesseja hyödyntämällä kampanjan materiaaleja ja tapahtumia. Onnistuneet kesätyökäytännöt selvitetään Kesäduunitutkimuksessa ja palkitaan Vastuullisin kesäduuni -kilpailussa.