Skip to main content
Etelä-Savon Koulutus Oy

Etelä-Savon Koulutus Oy

Me varmistamme Etelä-Savon alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn tuottamalla työelämän tarvitsemia osaajia. Opiskelijoistamme kasvavat myös alueen tulevaisuuden yrittäjät. Ammatillinen koulutus antaa opiskelijoillemme valmiudet jatko-opintoihin ja elinikäiseen osaamisen kehittämiseen.

Huolehdimme siitä, että jokainen opiskelijamme, niin nuori peruskoulun päättänyt kuin aikuinen alan vaihtaja, löytää uuden uran työelämässä ja saa meiltä tarvitsemansa eväät tullakseen oman elämänsä Eturivin Taitajaksi. Tässä työssä teemme tiivistä yhteistyötä alueen työelämän, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Olemme ketterä kouluttaja ja kehittäjä

Olemme ketterä toimija Etelä-Savon alueella. Tuotamme palveluita osaamisen kehittämiseen niin tutkintotavoitteisille opiskelijoillemme kuin työelämälle tarjottujen, räätälöityjen koulutusten kautta. Koulutustuotteita ja koulutuksen toteutussuunnitelmia kehitämme tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Olemme koonneet osaamisen kehittämisen palvelut suurempiin kokonaisuuksiin, joita ovat Hyvinvointi ja palvelut, Teknologia ja rakentaminen sekä Metsä ja logistiikka. Näiden kokonaisuuksien sisällä tarjoamme opiskelijoillemme joustavia opintopolkuja.

Meillä on erityistä osaamista metsän, älykkään rakentamisen, kotona asumisen tukemisen sekä matkailun ja puhtaan ruuan aloilta. Hyödynnämme aktiivisesti digitalisaation, robotiikan ja yrittäjyyden keinoja nostaessamme alueen osaamistasoa.

Etelä-Savo on alueena pienyritys- ja palveluvaltainen. Täällä on kuitenkin vahva julkinen sektori, jonka muutoksissa toimimme merkittävänä kehittämiskumppanina. Opiskelijamme voivat kehittää osaamistaan oppilaitoksessa, työelämässä, vapaa-ajan harrastuksissa, kontaktiopetuksessa tai digitalisaatiota hyödyntäen. Jokainen oppija on yksilö, jolle tarjoamme oman polun osaamisen kehittämiseen .

Meille on kunnia-asia, että huolehdimme erinomaisesti opiskelijoidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista. Meille on mukava tulla opiskelemaan ja meille halutaan töihin.

Työpaikat
Etelä-Savon Koulutus Oy 4

Näytä kaikki