Tervetuloa töihin Islabiin!

Islab – suomalaista laboratoriopalvelua Itä-Suomessa

Olemme laboratorioalan merkittävä palveluntuottaja ja työnantaja Itä-Suomessa. Noin 600 hengen ammattitaitoinen ja asiantunteva henkilöstömme palvelee asiakkaitamme koko Itä-Suomen alueella. Aluelaboratorioihin (Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Savonlinna) on keskitetty maakuntien kiireetön analytiikka ja kliinisen kemian, kliinisen hematologian ja kliinisen mikrobiologian erikoisanalytiikka. Pohjois-Savon aluelaboratoriossamme, Kuopiossa, toimivat myös kantasolusiirtoihin-, genetiikkaan- ja lapsettomuudenhoitoon erikoistuneet yksiköt. Aluelaboratorioiden 24/7 toimivat päivystyslaboratoriot tarjoavat asiakkaillemme päivystyksellisiä laboratoriopalveluja.

Palvelemme lähellä asiakkaitamme lähes 80 lähilaboratoriossa. Lähilaboratorioissa työskentely ei ole pelkkää näytteenottoa. Isommissa lähilaboratorioissamme tehdään mm. kemian ja hematologian analytiikkaa, kliinisen fysiologian tutkimuksia ja mikrobiologian töitä. Sairaalalaboratorioissa on lisäksi verikeskustoimintaa. Toimipisteemme vaihtelevat 1 henkilön näytteenottoyksiköstä 150 hengen päivystyslaboratorioon. Pystymme antamaan ammatillista tukea niin isoissa kuin pienissä yksiköissämme toimiville työntekijöille. Kiertävät työ-/toimipisteet tuovat vaihtelua työhön.

Hoitotyön ammattilaisia Islab:ssa työskentelee suuri joukko. Lisäksi moniammatillisissa tiimeissämme työskentelee mm. kemistejä, lääkäreitä, geneetikkoja, mikrobiologeja, toimisto- ja hallintohenkilöstöä.

Vahvasti kotimainen asiantuntijayhteisö

Tarjoamme eri ammattiryhmille töitä lyhyistä sijaisuuksista aina vakituisiin työsuhteisiin. Pystymme tarjoamaan niin päivä- kuin vuorotyötä. Elämäntilanteen muuttuessa esim. muutto toiselle paikkakunnalle Itä-Suomessa, toisiin tehtäviin tai toiselle erikoisalalle onnistuu kätevästi sisäisenä siirtona.

Islab antaa mahdollisuuksia kehittyä työssään ja edetä työurallaan. Osallistumme aktiivisesti eri ammattiryhmien koulutusten kehittämiseen ja tarjoamme harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Opiskelijoilla on mahdollisuus tulla Islabille kesäsijaiseksi tai tekemään keikkatöitä ja valmistuttuaan työllistymään sijaisuuksiin tai vakinaisiin työtehtäviin.

Osaamme – Kasvamme – Jaksamme yhdessä

Islabin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, laadukas perehdytysohjelma, hyvät koulutusmahdollisuudet, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja työnantajan tuki muutoksissa, auttavat henkilöstöä onnistumaan työssään. Työkavereiden tuki, hyvä tiimi-henki ja työhyvinvointia tukeva toiminta mm. laajat työterveyspalvelut, tyhy-raha ja e-passi auttavat ja tukevat meitä jaksamaan työssämme. Panostamme yhdessä toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Meillä on lupaus johdolta ja lähiesimiehiltä aktiiviseen työn ja työolojen, henkilökunnan jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työntekijöiden arvostaminen ja palkitseminen, nopeat tilanteiden ratkaisut ja työvoiman hankinta muuttuvissa tilanteissa auttamat meitä jaksamaan yhdessä. Johdolta ja lähiesimiehiltä odotetaan tilanteen tasalla olemista, yksilön tarpeet huomioivaa toiminnan suunnittelua ja matalalla kynnyksellä lähestyttävyyttä.

Tule sinäkin Itä-Suomeen

Itä-Suomessa on loistavat ja edulliset asumisen ja elämisen mahdollisuudet. Monipuoliset vapaa-ajan toiminta- ja harrastusmahdollisuudet auttavat myös viihtymään. Tarjolla on puhdas ja monimuotoinen luonto ympärillämme ja kiireettömämpi elämän tahti kuin ruuhka –Suomessa.

Tervetuloa meille Islabiin!

Avoimet työpaikat