Skip to main content
Kainuun liitto Kainuun liitto

Kainuun liitto - alueen kehittäjä ja edunajaja

Kainuun liitto on maakunnan aluekehittäjä ja keskeinen edunajaja. Toimimme kaikkien kainuulaisten hyvinvoinnin ja koko Kainuun kokonaiskestävän kehityksen puolesta.

Olemme aluekehitysorganisaatio, jonka keinoja ovat aluekehittämistä, alueiden käyttöä ja liikennettä koskevat suunnitelmat, kehittämishankkeiden rahoittaminen, omien hankkeiden toteuttaminen sekä kainuulaisten etujen ajaminen kansallisessa ja EU:n päätöksenteossa. Maakuntavaltuuston poliittisesti hyväksymä Kainuu-ohjelma on kaiken toimintamme perusta.

Kainuun kehittämisessä Kainuun liiton roolina on toimia ennakkoluulottomana asiantuntijaorganisaationa, maakunnan yhteistyön rakentajana ja intressien yhteensovittajana. Edunajamisessa ja yhteistyössä kansainvälinen toiminta on jatkuvaa ja kasvavaa. Mainetyöllä ja aluemarkkinoinnilla liitto yhdessä sidosryhmien kanssa vahvistaa Kainuun tunnettuutta ja vetovoimaa.

Henkilöstömme on hyvin motivoitunutta ja työhön sitoutunutta. Meillä on erinomaiset työsuhde-edut mm. ePassi, joustava työaika ja etätyöohjeistus sekä hyvät työterveyshuollon palvelut. Työskentelyssä korostuu tiimityö ja joukkuepeli; koko henkilöstö osallistuu yhteisiin kokouksiin vähintään kuukausittain.

Olemme vastuullinen työnantaja, jonka palkkaus perustuu kunnallisalan työ- ja virkaehtosopimuksiin. Palkkataso perustuu tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja kokemukseen. Kehittämiskeskustelut käydään kaikkien kanssa. Henkilöstön koulutustaso on korkea, osaamista ja kielitaitoa arvostetaan ja työnantaja mahdollistaa jatkuvan työssäoppimisen ja kannustaa kouluttautumiseen.

Kainuun liitto toivottaa tervetulleiksi uudet työntekijät. Kainuussa on runsaasti palveluja ja mahdollisuuksia harrastaa ja valita sopiva asuinpaikka. Täällä on tilaa, luontoa, vapautta ja sujuva arki. Pääset nauttimaan rikkaasta kulttuurista ja liikuntamahdollisuuksista. Kainuun liiton virasto on keskellä Kajaania ja etäisyydet palveluihin ovat lyhyet. Kajaanin sloganin mukaan täällä vuorokaudessa meillä on 26 tuntia.

Tervetuloa töihin Kainuun liittoon!Tutustu Kainuuseen: https://kainuunliitto.fi/tutustu-kainuuseen/

Työpaikat
Kainuun liitto 1

Näytä kaikki