Työnantaja Kymenlaakson liitto, rekrytointi ja avoimet työpaikat - Kuntarekry Skip to main content
Kymenlaakson liitto Kymenlaakson liitto Kymenlaakson liitto

Kymenlaakson liitto

on yksi Suomen 18 maakunnan liitosta, joiden tehtävänä on vastata maakunnan edunvalvontatyöstä, aluekehittämisestä sekä aluesuunnittelusta. Kymenlaakson kehittämistyötä tehdään laajassa yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden, kuten kuntien, kehittämisyhtiöiden, oppilaitosten, järjestöjen, Kauppakamarin sekä muiden maakuntien liittojen, viranomaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.

Maakunnan kehittämistyö perustuu yhdessä laadittuihin erilaisiin strategioihin ja ohjelmiin. Kymenlaakson aluekehityksen tavoitteet määritellään nelivuotisessa maakuntaohjelmassa. Kymenlaakson maakuntaohjelmaan 2022 - 2025 voit tutustua tästä. Aluekehityksen tavoitteita toteutetaan suunnitellun mukaisesti mm. valtion talousarviorahoituksella sekä kansallisen ja EU:n hankerahoituksen avulla.

Liitto vastaa myös maakunnan yleispiirteisestä kuntarajat ylittävästä maankäytön suunnittelusta. Suunnittelun keskeisiä työkaluja ovat maakuntakaava, merialuesuunnitelma ja liikennejärjestelmäsuunnitelma. Suunnittelulla sovitetaan yhteen valtakunnalliset, ylimaakunnalliset ja seudulliset liikenteen, palveluiden, elinkeinojen ja ympäristön tavoitteet ja kehittämistarpeet. Kymenlaakson maakuntakaavaan 2040 voit tutustua tästä.

Kestävä kehitys, Vihreä siirtymä, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen ovat keskeisiä tavoitteita kaikessa aluekehityksessä alueiden käytön suunnittelusta aina hankerahoitukseen ja muuhun maakunnan kehittämistyöhön.

Kymenlaakson liitto on savuton ja syrjintävapaa työpaikka.

Kymenlaakso - Suomen välittävin maakunta!

välitämme toisistamme, historiastamme, ympäristöstä ja luonnosta
välitämme asukkaista ja vierailijoista
välitämme yrittäjistä ja yrityksistä
välitämme tuotteita, palveluita ja osaamista
välitämme maakunnan tulevaisuudesta

Työpaikat
Kymenlaakson liitto 0

Näytä kaikki
No org results text

Ei tuloksia

Työnantajalla ei ole tällä hetkellä työpaikkailmoituksia julkaistuna.