Skip to main content
Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen liitto ajaa maakunnan ja sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja, tuotamme tutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä.

Päijät-Hämeen liittoon kuuluu yhdeksän jäsenkuntaa. Olemme alueen eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio ja kehitämme maakuntaa entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää.

Toteutamme maakuntavaltuuston, -hallituksen ja liiton muiden toimielinten päätösten mukaisesti:

  1. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan mukaisia tehtäviä
  2. kansallisessa ja Euroopan unionin aluepoliittisessa lainsäädännössä tarkoitettuja maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisia tehtäviä
  3. muulla lainsäädännöllä maakunnan liitolle määrättyjä tehtäviä
  4. maakunnan edunvalvontaa sekä jäsenkuntien liitolle antamia tehtäviä

Lahdessa Hämeenkadulla sijaitsevassa toimistossa työskentelee 21 henkilöä maakuntajohtajan johdolla. Päijät-Hämeen liitto on perustettu vuonna 1968.

Työpaikat
Päijät-Hämeen liitto 1

Näytä kaikki