Teknisen alan tehtävät

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Hei sinä teknisen alan ammattilainen!

Hei sinä tekniikan ammattilainen, joka mietit mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan kunnossapitoyksikössä olisi tarvetta osaajille, jotka haluavat oppia uutta ja kehittää ammattitaitoaan sote-kiinteistöjen teknisten järjestelmien ammattihenkilöinä.

Haemme joukkoomme viestintälaitemekaanikkoa, kylmälaiteasentajaa, kiinteistönhoitajaa, sähköasentajia, rakennusammattimiestä, mekaanikkoa, työnjohtajaa rakennushuoltoon sekä LVI-asentajia.

Annamme mielellämme lisätietoja avoinna olevista tehtävistä. Tarkemmat yhteystiedot löydät kustakin ilmoituksesta.

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Hakuaika: 22.3.2023 - 19.4.2023 14:00

Tarjoamme kattavan perehdytyksen sekä tarvittavan koulutuksen, joten pääset kehittämään ammattitaitoasi ja vahvistamaan osaamistasi myös jatkossa. Työ on itsenäistä, sopivasti haastavaa, mutta yksin sinun ei tarvitse pärjätä, sillä saat aina apua kokeneilta kollegoilta sekä omalta tiimiltäsi. Huumoriakaan ei työpäivän aikana unohdeta.

Peruspalkan lisäksi sinulla on mahdollisuus saada erilaisia lisiä, esim. työkokemus- (max 8 %), vastuu- tai henkilökohtainen lisä. Työkokemuslisää maksetaan työvuosien perusteella ja mukaan lasketaan myös muilla työnantajilla tehty saman alan työ. Lisäksi jos työvuosia on yli 15, voit nopeastikin ansaita lomaa korkeimman taulukon mukaan eli jopa 38 päivää vuodessa.

Avoimet työpaikat

Viestintälaitemekaanikko

Tehtävän toimenkuvaan kuuluu mm. puhelin-, paloilmoitin-, hoitajakutsu-, henkilöturva-, äänentoisto- ja valvontakamerajärjestelmät. Tehtävän toimenkuvana on laaja-alaisesti osallistua kiinteistön viestintälaitteiden huoltoon, kunnossapitoon sekä ao. järjestelmien asennustöihin sekä käytönopastukseen. Työpaikan pääasiallinen paikkakunta on Turku.

Kylmälaiteasentaja

Kylmälaiteasentajan tehtäviin kuuluu sairaaloiden kylmälaitteiden ja erilaisten jäähdytysjärjestelmien korjaukset ja huollot. Lisäksi kylmälaiteasentaja osallistuu kiinteistöautomaatio- ja omavalvontajärjestelmien ylläpitoon. Työpaikan pääasiallinen paikkakunta on Turku.

Kiinteistönhoitaja

Tehtävän toimenkuvaan kuuluu vastata varhan kiinteistöjen kunnossapidosta. Kiinteistönhoitajan tehtäväalueina on kiinteistön muutos- ja korjaustyöt, maalaus- ja pintakäsittelytyöt, kalusteiden asennukset- ja korjaukset, alueen opasteiden ylläpito, LVI-huoltotyöt, vesikattojen huoltotyöt, pihatyöt ja muutot. Työpaikan pääasiallinen paikkakunta on Turku.

Sähköasentaja

Sähköasentajien toimenkuvana on laaja-alaisesti osallistua kiinteistön sähkö- ja heikkovirtajärjestelmien huoltoon, kunnossapitoon sekä ao. järjestelmien asennustöihin sekä käytönopastukseen. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu muuntajat 10/20kV ja keskijännitekojeistot 10/20kV, pääkeskukset ja nousukeskukset sekä UPS- ja varavoimajärjestelmät ja näiden laitteistojen käyttö-, huolto- ja kunnossapitotehtävät.

Rakennusammattimies

Tehtäviin kuuluu erilaiset rakennushuollon kunnossapitotehtävät, asiakaspyyntöjen hoitaminen sekä vikakorjaukset. Tarvittaessa rakennusammattimies osallistuu ulkoalueiden hoitoon ja lumipäivystykseen. Työpaikan pääasiallinen paikkakunta on Turku.

Mekaanikko

Mekaanikon tehtäviin kuuluu sairaala- ja metallikalusteiden korjaukset ja huollot sekä sairaalasänkyjen ja apuvälineiden korjaukset. Työt tehdään sekä erillisessä metallityöpisteessä sekä toimivilla hoito-osastoilla. Työpaikan pääasiallinen paikkakunta on Turku.

Työnjohtaja rakennushuolto

Työnjohtaja toimii varhan kiinteistöhuollon työnjohtajana Tyks Kantasairaalan, Raision sairaalan, KTO:n ja Kårkullan kiinteistöissä. Työtehtäviin kuuluu myös kiinteistöjen kunnossapidon työnjohdolliset tehtävät em. kiinteistöjen osalta. Työnjohtaja toimii varhan yhteyshenkilönä em. kohteissa sekä palveluntuottajien yhteyshenkilönä.

LVI-asentaja

LVI-asentajan tehtäviin kuuluu sairaaloiden ilmanvaihtojärjestelmien kunnossapitotyöt ja vikakorjaukset. Lisäksi LVI-asentaja vastaa kiinteistöautomaatiojärjestelmien ylläpidosta ja toimii tiiviissä yhteistyössä automaatiojärjestelmien toimittajien kanssa. Työpaikan pääasiallinen paikkakunta on Turku.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue työnantajana

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!

lue lisää