Skip to main content
Vimpelin kunta

Vimpelin kunta

Vimpelin kunta on tullut tunnetuksi pienenä, mutta itsenäisyydestään kiinni pitävänä kuntana. Meillä mahdottomuudet muutetaan mahdollisuuksiksi.

Strategiassamme keskeisiä arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, sitoutuneisuus ja positiivisuus. Tavoitteenamme on, että elinvoimapolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikessa kunnan toiminnassa.

Yritystemme ja yritteliäisyytemme lisäksi meidät tunnetaan Vimpelin Vedosta, joka on vuoden 2017 pesäpallon Suomen mestari.

Työpaikat
Vimpelin kunta 1

Näytä kaikki